Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass die Website besser funktioniert. Darüber hinaus verwenden wir Cookies für unsere Webstatistiken, um User-Sesies zu organisieren und suchmaschinenfreundliche Nacktschnecken zu ändern. Wenn Sie die Website weiterhin besuchen, stimmen Sie dieser Verwendung zu. Lesen Sie mehr Schließen
Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.
Newsletter 24 February 2018
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km:
Goed nieuws: in de zomer zijn we vanaf dit jaar ook op Mallorca.

Normaal loopt ons seizoen van 1 februari tot 10 juni en van 14 september tot 28 oktober.
Dit jaar zullen wij ook aanwezig zijn van 10 juni tot 14 september. Je kunt dus je fietsvakantie in deze tijd nu ook boeken bij ons voor Mallorca. De fietsservice op Mallorca zullen waargenomen worden door Petia Tonozlieva en haar echtgenoot Galin Dimitrov beiden uit Bulgarije en onze groepsleider Dieter Birkenstock uit Duitsland aangevuld met nog enkele teamleden.

Alle hotes zijn nog boekbaar voor dit jaar 2018.
Voor boekingen en informatie stuurt u een e-mail aan: fredrompelberg@planet.nl

Voor België kunt u ook mailen naar reisbureau Joly Travel België / Beveren-Waas.
Contact: info@jolytravel.be / Telefoon 03 75 501 74.

Voor de Herfst – Goede prijzen in de hotels Taurus Park en Orient. Prijzen vind je op onze website.

Nog steeds wordt er zeer goed geboekt voor dit jaar, we zitten nu op 20.4% meer gasten geboekt dan vorig jaar, het recordjaar 2017!

Ook dit jaar weer: Ritten op woensdag en zondag!
Ook dit jaar zullen er ook groepsritten plaatsvinden op woensdag en zondag. Voor degenen die niet genoeg hebben aan 4 dagen fietsen zijn er dan groepsritten. Op woensdag rijdt de tourgroep vanuit Pollenca naar Cap Formentor en terug naar de Playa de Palma en de Cappuccinogroep heeft een familierit naar Palma op de planning staan. Voor het volledige programma raadpleeg je tijdens je vakantie onze informatieborden bij de shops.

Goede wieler mecaniciens en groepsleiders zijn altijd welkom in ons team op Mallorca!
Heeft u interesse stuur dan een e-mail naar: 
fredrompelberg@planet.nl

De nieuwe Queen en King zijn bekend deze week.
Het was weer heerlijk toeven op Mallorca, de gasten met onze groepsleiders hebben weer onder zeer goede omstandigheden voor de tijd van het jaar hun kilometers gemaakt met een nieuwe Queen en King.

Onze Queen en King van deze week zijn:

Kilometer-Queen: Hilde Puylaert, uit België, 363 km in 5 dagen.

Kilometer-King: Erik Vertenten, uit Beveren, België, 508.5 km in 5 dagen

Zie de foto's beneden!

Gefeliciteerd: Hilde en Erik!

Fotowedstrijd winnaar van deze week was:
Rinke Nijland. Rinke, onze triatleet die op Mallorca zijn conditie kwam opvijzelen door vele kilometers te maken met de fiets, loop- en zwemtrainingen. Fantastisch Rinke. We wensen je dit jaar veel gezondheid en succes. Zie ook de foto Rinke. De foto waarmee hij de winnaar werd deze week van de fotowedstrijd.

Onder het motto:
Ook voor triatleten is Fred Rompelberg de ideale organisatie om optimaal te kunnen trainen!

Verhaal van de week was: 
Francine Renders en Linda Vercauteren, Twee vrouwen uit de Cappuccino-groep waren zo grote enthousiastelingen, dus fietsten ze zelfs in de regen.

Het hele team wenst hun proficiat.

Zie de foto's beneden!

Gefeliciteerd: Rinke, Francine en Linda!

Van onze gasten die bij ons op Mallorca geweest zijn, krijgen we dikwijls hele leuke reacties, hier volgen enkele van deze reacties:

Erik Vertenten uit Beveren, België.
Beste Fred en Jetse, Ik was dit jaar voor de 15 de maal te gast in het Taurus Park, met jullie organisatie, het verblijf was prima geregeld, nieuwe routes werden gereden met Felix Verhoeven, iedereen was meer dan tevreden! Elk jaar slagen jullie erin om te vernieuwen en te verbeteren, dank ook aan alle medewerkers voor hun inzet. Bedankt. Erik Vertenten uit Beveren, België.

Erik Vertenten.
Dank voor je positieve feedback!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2018.

We zijn op Mallorca in het voorjaar 2018 van 2 februari tot 10 juni.

In het najaar van 2018 zijn we van 14 september tot 28 oktober op Mallorca!

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km:
Gute Neuigkeiten: Im Sommer werden wir ab diesem Jahr auch auf Mallorca sein.

Normalerweise läuft unsere Saison vom 1. Februar bis 10. Juni und vom 14. September bis 28. Oktober. Dieses Jahr sind wir auch vom 10. Juni bis 14. September anwesend. Sie können Ihren Radurlaub jetzt in dieser Zeit bei uns für Mallorca buchen. Die Service auf Mallorca wird geleistet von Petia Tonozlieva und ihrem Ehemann Galin Dimitrov, aus Bulgarien und unserem Gruppenleiter Dieter Birkenstock, aus Deutschland, zusammen mit ein paar weiteren Teammitgliedern.

Alle Hotels sind noch für dieses Jahr 2018 verfügbar.
Für Buchungen und Information schicken Sie ein e-mail an: fredrompelberg@planet.nl

Für Deutschland können Sie auch nach Reisebüro gehen:
POLLMANN FLUGREISEN GmbH
Klosterstr. 15 D-47638 Straelen.
Mail: info@pollmannflug.de
Phone 028 34937 30

Für Herbst – Gute Preisen in die Hotels Taurus Park und Orient. Preise finden Sie auf unserer Website.

Immer noch sehr gut gebucht für dieses Jahr, wir sind jetzt auf 20,4% mehr Gäste gebucht als im Vorjahr, dem Rekordjahr 2017!

Auch diese Jahr wieder: Geführte Touren am Mittwoch und Sonntag.
Wir bieten jetzt auch geführte Touren an am Mittwoch und Sonntag. Für derjenigen die mit 4 Tagen Radfahren nicht zurecht kommen, gibt es dann auch Touren. Am Mittwoch fahrt der Tourgruppe z.B. zur Cap Formentor ab Pollenca und geht der Cappuccino-gruppe nach Palma für eine Sightseeing. Fürs komplette Programm sehen Sie den Informationsbrett bei unsere Shops.

Gute Fahrradmechaniker und Gruppenleiter sind immer willkommen in unserem Team auf Mallorca!
Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie eine E-Mail an: fredrompelberg@planet.nl

Die neue Königinnen und König sind bekannt diese Woche.
Es war wieder einmal wunderbar auf Mallorca, die Gäste mit unseren Gruppenleiter haben wieder unter sehr guten Bedingungen für die Zeit des Jahres ihre Kilometer mit einer neuen Königin und König gemacht.

Unsere Königin und König dieser Woche sind:

Kilometer-Königin: Hilde Puylaert, aus Belgien, 363 km in 5 Tagen.

Kilometer-König: Erik Vertenten, aus Beveren, Belgien, 508,5 km in 5 Tagen.

Sehen Sie die Bilder unten!

Herzlichen Glückwunsch: Hilde und Erik!

Fotowettbewerb gewinner dieser Woche war:
Rinke Nijland. Rinke, unser Triathlet, der seine Kondition auf Mallorca durch viele Kilometer Radfahren, Laufen und Schwimmtraining erworben hat. Fantastischer Rinke. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und Erfolg in diesem Jahr. Siehe auch das Foto Rinke. Das Foto, mit dem er diese Woche des Fotowettbewerbs zum Gewinner wurde.

Unter dem Motto:
Fred Rompelberg ist auch die ideale Organisation für Triathleten zum optimalen Training!

Geschichte der Woche war:
Francine Renders und Linda Vercauteren, zwei Frauen aus der Cappuccino-Gruppe waren so Begeisterte, dass sie sogar im Regen radelten.

Sehen Sie die Bilder unten!

Herzlichen Glückwunsch: Rinke, Francine und Linda!

Von unseren Gästen, die mit uns auf Mallorca waren, bekommen wir oft sehr nette Rückmeldungen, hier sind einige dieser Rückmeldungen:

Erik Vertenten from Beveren, Belgium.
Lieber Fred und Jetse, ich war dieses Jahr zum 15. Mal im Taurus Park, mit deiner Organisation war der Aufenthalt gut organisiert, neue Strecken wurden mit Felix Verhoeven gefahren, alle waren mehr als zufrieden! Jedes Jahr gelingt es Ihnen, zu innovieren und zu verbessern, auch dank allen Mitarbeitern für ihr Einsatz. Vielen Dank. Erik Vertenten aus Beveren, Belgien.

Erik Vertenten.
Vielen Dank für Ihr positiven Rückmeldung!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2018

Wir sind auf Mallorca im Frühjahr 2018 von 2. Februar bis 10. Juni.

Im Herbst 2018 sind wir von September 14. bis 28. Oktober auf Mallorca!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km:
Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

Normally our season runs from February 1st to June 10th and from September 14th to October 28th. This year we will also be present from June 10th to September 14th. You can now book your cycling holiday in this time with us for Mallorca. The service in Mallorca will be provided by Petia Tonozlieva and her husband Galin Dimitrov from Bulgaria, and tour guide Dieter Birkenstock, from Germany, together with a few more team members.

All hotels are still available for this year 2018
For bookings and information send an e-mail to: fredrompelberg@planet.nl

For Belgium you can also mail to travel agency Joly Travel Belgium / Beveren-Waas.|
Contact: info@jolytravel.be / Phone 03 75 501 74.

For Autumn - Good prices in the hotels Taurus Park and Orient. Prices can be found on our website.

Still very well booked for this year, we are now on 20.4% more guests booked than last year, the record year 2017!

Also this year again: Guided tours on Wednesday and Sunday.
You can have 6 guided tours a week. For those who can’t get enough cycling in 4 days, we offer rides on Wednesday and Sunday as well. For instance, the tour group will head for Cap Formentor with start in Pollenca and the Cappuccino group will go to Palma for some sightseeing. For the complete programme during your holidays, please look at our informationboards at the shops.

Good mechanics and teamleaders are always welcome in our team on Mallorca!
If you’re interested send an e-mail to:  fredrompelberg@planet.nl

The new Queen and King are known this week.
It was once again wonderful on Mallorca, the guests with our group leaders have again made under very good conditions for the time of year their kilometers with a new Queen and King.

Our Queens and King of this week are:

Kilometer-Queen: Hilde Puylaert, from Belgium, 363 km in 5 days.

Kilometer-King: Erik Vertenten, from Beveren, Belgium, 508.5 km in 5 days.

See the pictures below!

Congratulations: Hilde and Erik!

Photo contest winner of this week was:
Rinke Nijland. Rinke, our triathlete who gained his condition on Mallorca by making many kilometers of cycling, running and swimming training. Fantastic Rinke. We wish you a lot of health and success this year. See also the photo Rinke. The photo with which he became the winner this week of the photo contest.

Under the motto:
Fred Rompelberg is also the ideal organization for triathletes to train optimally!

Special story of the week:
Francine Renders and Linda Vercauteren, Two women from Cappuccino group were so big enthousiasts, so they cycled even in the rain.

See the pictures below!

Congratulations: Rinke, Francine and Linda!

Of our guests who have been to Mallorca with us, we often get very nice feedbacks, here are some of these feedbacks:

Erik Vertenten from Beveren, Belgium.
Dear Fred and Jetse, I was this year for the 15th time in the Taurus Park, with your organization, the stay was well arranged, new routes were driven with Felix Verhoeven, everyone was more than satisfied! Every year you manage to innovate and improve, thanks also to all employees for their dedication. Thanks. Erik Vertenten from Beveren, Belgium.

Erik Vertenten.
Thank you for your positive feedback!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2018.

We are on Mallorca in the spring of 2018 from February 2nd till June 10th.

In the autumn of 2018 we are from September 14th till October 28th in Mallorca!

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
 

Here in the picture:
Tiny Rompelberg, Ynze Scholma, son of Letizia and Jetse, Fred 268 km and Letizia Rompelberg.

Photo by: Carien Verheye.

 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

Here in the picture:
Carien Verheye, Ynze Scholma, son of Letizia and Jetse and Fred 268 km.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 2: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

In the picture:
Letizia Rompelberg, Jason Smit, Michelle Phielix and Fred 268 km.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 3: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

In the picture:
Michelle Phielix, Fred 268 km, Quintero Bloemers, Jason Smit and Letizia Rompelberg.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 4: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

The letter from Erik Vertenten from Belgium:
Dear Fred and Jetse, I was this year for the 15th time in the Taurus Park, with your organization, the stay was well arranged, new routes were driven with Felix Verhoeven, everyone was more than satisfied! Every year you manage to innovate and improve, thanks also to all employees for their dedication. Thanks. Erik Vertenten from Beveren, Belgium.

Here in the picture Erik Vertenten, Fred 268 km, Benny Verkauteren and Letizia Rompelberg.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 5: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

Jan Steensma our loyal colleague on Mallorca, here on the photo with:
Letizia Rompelberg, Jan Steensma and Fred 268 km.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 6: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

  In the picture: Jan Janssen with Joop Zoetemelk winner of the Tour de France in 1968.
Once again Jan we congratulates you with this great achievement.
Here in the photo with his wife Cora and Fred 268 km during the World Championship Cycle-Cross in Valkenburg, the Netherlands.

Photo by: Ermindo Armino.
 
  Picture 7: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

The group of Wim Kruis, Karin van Leeuwen, Patricia Maasland and Frieda Wallaard, prepare by us in Mallorca for a great season 2018. We wish you all a lot of health and success.

Here in the picture the group with Lily Schuitemaker,Thirza Korevaar, Kylie Waterreus, Delore Stougje, Daimy Hellemons, Letizia Rompelberg, Fred 268 km, Wim Kruis, Karin van Leeuwen, Danique Braam, Patricia Maasland, Rixt Meijer, Simone de Vries, Evy Kuipers, Bente van Teeseling, Jasper Kiburg, Diedrik Heek, Jarri Stravers, Melle Meeuwisse, Jan Arie Scheriff, Lianne Verhoeven, Guusje Waalloer, Mylene de Zoete, Gerardus Hertog, Arno Kleijnjan, Noah de Groot, Antonie van Noppen, Herman Bode, Thomas Stuij, Brian Kortlever and Charlotte Kool.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 8: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

Anja Seelen our professional masseuse, on Mallorca, with her family here in the picture.
Anja is a top-masseuse many guests, who are being massaged by Anja. Anja good luck and much results.

Here in the picture the group with Martien Seelen, Anja Seelen, Fred 268 km, Janny Oost, Jan Oost, Jesper Oost, Jurgen Seelen and Letizia Rompelberg.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 9: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

Tom Cordes Professional-Cyclist and 2 X World-Champion on the bike, Tom was 7 years a renowned Professional-Cyclist. 

Here in the picture: Arenda Grimberg, Fred 268 km, Tom Cordes and Letizia Rompelberg.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 10: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

The group of our teamleader Jules Vandeweyer, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with: Letizia Rompelberg, Linda Vercauteren, Fred 268 km, Francien Renders and Jules Vandeweyer.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 11: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

The group of our teamleader Wolfgang Faber, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with Rene de Kleijn, Roselinde Vandenbussche, Fred 268 km, Ruup van Liempt, Gerarda van der Loop, Marina Christianen, Letizia Rompelberg and Wolfgang Faber.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 12: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

The group of our teamleader Felix Verhoeven, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with Ben Kooiker, Erik Vertenten, Hans van Kessel, Fred 268 km, Saskia Stevens, Hilde Puylaert, Leon Smeets, Letizia Rompelberg, Walter Klaus, Eric van Griensven, Jan Heideveld, Lammert Brink, Alexander Hanssens, Peter Buyl, Jesper Oost, Felix Verhoeven, Benny Vercauteren and Vincent Stich.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 13: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

The group of our teamleader Gerhard Silberer, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with Sietse Broekema, Quintero Bloemers, Fred 268 km, Gerhard Silberer and Letizia Rompelberg.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 14: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

The group of Marcel Nagengast who are preparing for the new cycling season with us on Mallorca. We wish the group Marcel Nagengast a lot of health and success.

Here in the picture the group with Justin Kloese, John van Helden, Fred 268 km, Adje Wijnands, Letizia Rompelberg, Chris van der Veght, Marcel Nagengast, Coen Rijpma, Jeen de Jong, Chiel Breukelman, Adrie Lindeman, Max Grave, Willem van Oranje, Sveb de Haan and Aden Peterson.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 15: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

Our story of the week winner: Francine Renders and Linda Vercauteren, Two women from Cappuccino group were so big enthousiasts, so they cycled even in the rain.

Within the picture:
Digna Heemstra, Letizia Rompelberg, Linda Vercauteren, Francine Renders, Dieter Birkenstock and Tiny Rompelberg.

Congratulations Francine and Linda!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 16: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

Our weeks queen: Hilde Puylaert, from Belgium, 363 km in 5 days.

Within the picture:
Letizia Rompelberg, Hilde Puylaert, Felix Verhoeven and Tiny Rompelberg.

Congratulations Hilde!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 17: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

Our weeks king: Erik Vertenten, from Beveren, Belgium, 508.5 km in 5 days

Within the picture:
Letizia Rompelberg, Erik Vertenten, Felix Verhoeven and Tiny Rompelberg.

Congratulations Erik!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 18: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

Our Photo competition winner: Rinke Nijland. Rinke, our triathlete who gained his condition on Mallorca by making many kilometers of cycling, running and swimming training. Fantastic Rinke. We wish you a lot of health and success this year. See also the photo Rinke. The photo with which he became the winner this week of the photo contest.

Under the motto:
Fred Rompelberg is also the ideal organization for triathletes to train optimally!

Within the picture:
Letizia Rompelberg, Heero Hacquebord, Rienke Nijland and Tiny Rompelberg.

Congratulations Rinke!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 19: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

  In the picture:

Photo by: Tiny Rompelberg.
 
  Picture 20: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.

 

During a nice and tasty lunch with MVV in Maastricht, the Netherlans, before the footbal match agains Almere, the Netherlands, with result 3-0.

Within the picture:
Roger Humbjens, director of Masita a sports clothing brand, Fred 268 km, Jo Toennaer, Jean Brands and Guy Bannier also memeber of the Tempeleers, a very famous organisation of Maastricht with Carnaval.

Photo by: Frank Kerbusch.

 
  Picture 21: Fred Rompelberg 268 km: Good news: In the summer we will also be on Mallorca from this year.


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE