Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km
Newsletter 12 November 2016
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km:
Door de vele boekingen voor 2017, wordt er een 2e reis verloot naar Mallorca onder onze gasten, door Fred 268 km.

Er wordt een 2e reis verloot voor 2017.
Het succes met de boekingen is enorm, de boekingen gaan alweer beter dan het afgelopen seizoen (2016). Formidabel. We geven dan ook met veel plezier een 2e reis gratis.

Voor reservatie en boekingen mail: fredrompelberg@planet.nl

Arrangementen 2017:
****
We hebben voor alle hotel arrangementen zeer strak gecalculeerd in het voordeel van onze gasten.
****Alle hotel arrangementen zijn nog steeds met vroegboekkorting.
****De vluchten zijn te koop op internet tegen nog steeds heel goede prijzen.

Klik voor de vroegboekprijzen op onze website (www.fredrompelberg.com)
op de volgende link -------------> Prijzen -----------> Prijstabellen.

Onze fietsorganistatie op Mallorca voor de herfst waren uitstekend, onze gasten die er zijn geweest waren allen euforisch.

Het fietsseizoen voor volgend voorjaar loopt van 3 februari tot 11 juni 2017.
Voor de herfst 2017 zijn we op Mallorca van 15 september tot 29 oktober 2017.
****Voor alle fietsers van 8 tot 88 jaar.

****Letizia Rompelberg en Fred 268 km bedanken iedereen voor de enorme felicitaties die binnenkwamen voor hun verjaardag. Formidabel. 

****De organisatie van het criterium-wegrace "De Ridderronde" in Maastricht organiseerde een bijeenkomst voor de sponsors met als VIP gast, Tom Dumoulin. 

****Er was een voetbalwedstrijd tussen MVV-oldies en een elftal van MVV-sponsors in de Geusselt. De wedstrijd werd gewonnen door MVV-oldies met 5-2.

****De reünie in België voor ex-profs georganiseerd door Suske Verhaegen en Staf van Roosbroeck, waar heel veel ex-prof wielrenners aanwezig waren zoals: Ward Sels, Roland Liboton, Jo de Roo, Fred 268 km en nog vele anderen.

Zie foto’s beneden
.

Van onze gasten die bij ons op Mallorca geweest zijn, krijgen we dikwijls hele leuke reacties, hier volgen enkele van deze reacties:

1. Danny van der Pluijm uit Rotterdam, Nederland.
Geweldig team Fred Rompelberg, geweldig eiland. Gewoon super als je gek bent van fietsen.... Plezier voor jong en oud. Tot ziens, Danny van der Pluijm uit Rotterdam, Nederland.

2. Freddy Callens uit Harelbeke, België.
Het oversteeg alle verwachtingen superorganisatie van het voltallige team en de groep van Jon Smits was echt top. Groet, Freddy Callens uit Harelbeke, België.

Danny en Freddy.
Bedankt voor jullie leuke reacties!

Groepsleiders, mecaniciens en masseurs voor 2017 op Mallorca gezocht.
****Voor Mallorca 2017 zoeken wij mecaniciens.
Ook zoeken wij groepsleiders en masseurs.
Interesse? Stuur een mail naar: fredrompelberg@planet.nl.

Was vorig jaar (2015) bij ons te gast op Mallorca?
Bekijk de groepsfoto's met teamleden in Mallorca 2015.
Klik op de volgende link -----> Klik hier en dan naar > Gastenpagina > Foto's 2015.

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2017.

En in het voorjaar van 2017 van 3 februari tot 11 juni.

In het najaar van 2017 zijn we van 15 september tot 27 oktober op Mallorca! 

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km:
Durch die vielen Buchungen für 2017, wird eine zweite Reise verlost unter unseren Gästen nach Mallorca, durch Fred 268 km.


Da wird eine zweite Reise für 2017 verlost.
Der Erfolg bei Buchungen ist riesig, die Buchungen sind schon wieder besser wie abgelaufene Saison. Formidable. Wir geben dann auch mit viel Freude einem 2. Reise gratis.

Für Reservierungen und Buchunen Mail: fredrompelberg@planet.nl

Arrangement 2017:
****Wir haben alle Hotelanlagen sehr eng zum Wohle unserer Gäste berechnet.
****Alle Hotel-Pakete sind noch zu buchen mit Frühbuchervorteil.
****Die Flüge auf Internet sind noch an sehr guten Preisen zu kaufen

Klicken Sie für die Frühbucherpreise auf unserer Website (www.fredrompelberg.com) auf den folgenden Link -------------> Reisen -----------> Preistabellen.

Unser Radsport Organisation auf Mallorca für den Herbst war ausgezeichnet, unsere Gäste, die dort waren, waren alle euphorisch.

Unser Saison nächste Jahr ist von: Im Frühling vom 3. Februar bis 11. Juni 2017 Im Herbst vom 15. September bis 29. Oktober 2017,
****Für alle Radfahrer von 8 bis 88 Jahren.

****Letizia Rompelberg und Fred 268 km danken allen für die große Glückwunschen zum Geburtstag. Formidabel.

****Die Organisation von das criterium-rennen "De Ridderronde" in Maastricht, organisierte ein Treffen mit den Sponsoren mit als VIP-Gast, Tom Dumoulin.

****Es war zwischen MVV Oldies und einem Team von MVV Sponsoren in der Geusselt ein Fußballspiel. Das Fußballspiel wurde von MVV Oldies gewonnen mit 5-2. 

****Das Treffen in Belgien für die Ex-Profis organisiert durch Suske Verhaegen und Staf van Roosbroeck, wo viele ehemalige Radprofis anwesend waren mit unter anderem: Edward Sels, Roland Liboton, Jo de Roo, Fred 268 km und viele anderen.


Sehe Foto's unten.

Von unsere Gästen die bei uns auf Mallorca gewesen sind, bekommen wir oft ganz nette und hübsche Reaktionen, hier folgen einige von diese Reaktionen:

1. Danny van der Pluijm aus Rotterdam, die Niederlanden.
Großartig Team Fred Rompelberg, großartig Insel. Einfag Super wenn Sie verrückt sind von Radfahren.... Ein Spaß für Jung und Alt. Auf Wiedersehen, Danny van der Pluijm aus Rotterdam, die Niederlanden.

2. Freddy Callens von Harelbeke, Belgien.
Es hat alle Erwartungen übertroffen hervorragende Organisation des gesamten Teams und Jon Smits Gruppe war wirklich top. Mit freundlichen Grüßen, Callens Freddy von Harelbeke, Belgien.

Danny und Freddy.
Danke für die positiven Rückmeldungen!

Gruppenleiter, Mechanics und Masseuren für 2017 Mallorca gesucht.
****Für Mallorca im Jahr 2017 suchen wir für Mechanik.
Wir suchen auch für Gruppenleiter und Masseuren.
Interessiert? Senden Sie eine E-Mail an: fredrompelberg@planet.nl

Waren Sie im Jahr (2015) unsere Gäst auf Mallorca?
Sehe die Fotos von die Gruppen mit Teamleaders im Mallorca 2015.
Bitte klicken Sie durch auf dem folgendem Link ----> Klicke hier.

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2017

Wir sind auf Mallorca im Herbst von 2016 von 16. September bis 30. Oktober.

Und im Frühjahr van 2017 van 3. Februar bis 11. Juni.

Im Herbst 2017 sind wir von September 15. bis 27. Oktober auf Mallorca!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2017, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

There is a 2nd trip raffled for 2017.
The success with bookings is huge, bookings already going better than last season (2016). Formidable. So we give with pleasure a 2nd trip free.

For reservations and bookings mail: fredrompelberg@planet.nl

Arrangements 2017:
****We calculated all our hotel arrangements very tightly for the benefit of our guests.
****All hotel arrangements are still with early bird discount.
****The flights can be purchased on the Internet with still very good prices.

Click for the early bird prices on our website (www.fredrompelberg.com)
on the following link -------------> Prices -----------> Price Tables.

Our bike Organistation Mallorca for fall were excellent, our guests who were there were all euphoric.

The cycling season next spring runs from February 3 to June 11, 2017. For fall 2017, we are on Mallorca from September 15 to October 29, 2017
****For all cyclists from 8 to 88 years.

****Rompelberg Letizia and Fred 268 km thank everyone for the huge congratulations that came for their anniversary. Formidable. 

****The organization of the criterium-road racing "De Ridderronde" in Maastricht organized a meeting for the sponsors with as a VIP guest, professional-cyclist Tom Dumoulin. 

****There was a football match between MVV oldies and a team of MVV sponsors in the Geusselt. The match was won by MVV oldies with 5-2. 

****The reunion in Belgium for ex-profs organized by Suske Verhaegen and Staf van Roosbroeck, many former professional cyclists were present, among other: Edward Sels, Roland Liboton, Jo de Roo, Fred 268 km and many others.


See photos beneath.

Of our guests who have been with us on Mallorca, we often get very nice reactions, here are some of these reactions:

1. Danny van der Pluijm from Rotterdam, The Netherlands.
A Great team Fred Rompelberg, great island. Just super if you love cycling.... Fun for young and old. See you, Danny van der Pluijm from Rotterdam, Netherlands.

2. Freddy Callens from Harelbeke, Belgium.
It exceeded all expectations superb organization of the entire team and the group of Jon Smits was really top. Sincerely, Freddy Callens from Harelbeke, Belgium.

Danny and Freddy.
Thanks for the positive feedback!

Groupleaders, Mechanics and Masseurs for 2017 Mallorca sought.
For Mallorca in 2017 we are looking for mechanics.
We also look for groupleaders and masseurs.
Interested? Send an email to: fredrompelberg@planet.nl

Were you last year (2015) our guest on Mallorca?
Take a look at the pictures of the groups with Teamleaders in Mallorca 2015.
By clicking the following link ----> Click here and click the Guestpage > Pictures 2015.

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2017.

We will be on Mallorca in the autumn of 2016 from 16th of September till 30th of Oktober.

And in the spring of 2017 from February 3th till June 11th.

In the autumn of 2017 we are from September 15th till October 27th in Mallorca!

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
  Nostalgia:
In the pciture Tiny, Tiziana, Letizia Rompelberg and Fred 268 km, severyal years ago.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  Letizia Rompelberg and Fred 268 km had both their birthday on Ocotober 30 and celebrated this day with a good dinner in a good restaurant, with in the picture:
Tiny Rompelberg, Mare Scholma, Fred 268 km, Letizia Rompelberg and Jetse Scholma.
Missing in the picute: Lieuwe Scholma, son of Letizia and Jetse.

Photo by: Wouter Roosenboom.
 
  Picture 2: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  The group of our teamleader Aron Westerveld ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.
Here in the picture the group with Aron Westerveld, Fred 268 km and Letizia Rompelberg.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 3: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  The group of our teamleader Jan Poelmans ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.
Here in the picture the group with Jan Poelmans and Fred 268 km.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 4: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  In the picture:
The reunion in Belgium for ex-cycling-professionals organized by Suske Verhaegen and Staf van Roosbroeck, many former professional cyclists were present including: Edward Sels, Roland Liboton, Jo de Roo, Fred 268 km and many others. 

Photo by: Frank Kerbusch.
 
  Picture 5: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  Football match between the oldies from football club MVV Maastricht with among other: Sjoerd Winkens, Reginald Thal and Erik Meijer agains the sponsors from MVV with among other: Fred 268 km.

Photo by: Frank Kerbusch.
 
  Picture 6: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  Football match between the oldies from football club MVV Maastricht with among other: Sjoerd Winkens, Reginald Thal and Erik Meijer agains the sponsors from MVV with among other: Fred 268 km.

Photo by: Frank Kerbusch.
 
  Picture 7: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  Mallorca at it's best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 8: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  Football match between the oldies from football club MVV Maastricht with among other: Sjoerd Winkens, Reginald Thal and Erik Meijer agains the sponsors from MVV with among other: Fred 268 km.

Photo by: Frank Kerbusch.
 
  Picture 9: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  In the picture: Fred 268 km, Tom Dumoulin and Jo van Deurse during the sponsor evening from the cyling-race-criterium "De Ridderronde" from Maastricht in hotel Van der Valk in Maastricht.

Photo by: Luc Hommes.
 
  Picture 10: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  In the picture: The guests and Fred 268 km during the sponsor evening from the cyling-race-criterium "De Ridderronde" from Maastricht in hotel Van der Valk in Maastricht with VIP Tom Dumoulin.

Photo by: Luc Hommes.
 
  Picture 11: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  Château Neercanne, there was a sponsor evening of the MVV football club of Maastricht with in the picture:
Willy van de Kerkhof, Jos Abelshausen, Felix Meurders, Tiny Rompelberg, Gerd Leers and Fred 268 km.

Photo by: Frank Kerbusch.
 
  Picture 12: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km

  Mallorca at it's best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 13: Fred Rompelberg 268 km: A 2nd trip to Mallorca raffled among our guests by the many bookings, Fred 268 km


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE