Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: Recordweek op Mallorca, 680 gasten in 1 week!
Newsletter 29 April 2017
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km:
Recordweek op Mallorca, 680 gasten in 1 week!

In 24 jaar geschiedenis van Fred Rompelberg hadden we nog nooit zoveel mensen te gast als afgelopen week. Een voorlopige bekroning van 24 jaar gepassioneerde inzet!

120 Amerikanen, 3 Wereldkampioenen en 2 Olympische winnaars bij ons op Mallorca. Formidabel!
Deze week werd er veel Engels gesproken in en om de Grupotels in Playa de Palma.
We hadden de groepen van Bill Marengo, Stu Waring en Eric Raffini uit de Verenigde Staten op bezoek.
Bill, Stu en Eric organiseren jaarlijkse een trip naar Mallorca voor wie dat graag wil.
De Amerikanen brengen een hoop gezelligheid met zich mee vanuit de States, dit jaarlijkse tripje staat al ver voor aanvang rood omcirkelt in menig agenda!

- Ook de wereldkampioen Roland Liboton, Albert van Damme en Robert Vermeire uit Belgie waren bij ons met hun dames en genoten met volle teugen.

- Onze eigen Olympische kampioenen Gerben Karstens en Gerard Koel, met onze Nationaal Kampioen Ger Harings, met zijn zoon en vrienden Patrick Harings, Laurent Didderen, Tonny Maas, Toine van den Bunder en Wiel Leurs completeerden deze week.
Zie foto's beneden.

Kom in mei of juni naar Mallorca! Boeken kan nog steeds, we zijn op Mallorca tot 11 juni 2017.
Boek je fietsvakantie op het heerlijke fietsparadijs, prijzen staan op onze website.
Voor meer informatie mail: fredrompelberg@planet.nl.

Nog steeds wordt er geboekt, we zitten nu op 16,5% meer gasten dan vorig jaar.
Daarom verloten wij ook 12 GRATIS reizen voor 2018.

****We zijn ook op Mallorca in de herfst van 15 september tot 29 oktober 2017.
Prachtige nazomer tijd op Mallorca om er heerlijk te fietsen en te genieten.

Mallorca 312!
Op zaterdag 29 april is de traditionele Mallorca 312 verreden. Een monsterrit over 312 km door de Serra de Tramuntana en langs de belangrijkste Mallorca highlights. Een aantal van onze gasten heeft deze rit succesvol volbracht. Gefeliciteerd met deze prestatie!

Fred Rompelberg - Fietsen op je eigen niveau!
Het hele seizoen bieden we begeleiden ritten aan op vele niveaus, van de Cappuccino groep (+/- 50 km) voor beginnende fietsers tot de Speedgroep (+/- 140 km) voor getrainde wedstrijdrijders en alles ertussen in. Voor elk wat wils!
Zie foto's beneden.

De nieuwe Queen en King zijn bekend deze week. 
Het was weer heerlijk toeven op Mallorca, de gasten met onze groepsleiders hebben weer onder zeer goede omstandigheden voor de tijd van het jaar hun kilometers gemaakt met een nieuwe Queen en King. 

Onze Queen en King van deze week zijn: 

Queens: Tonia De Boever en Dominique Rabaey uit Belgie met 490 km.

King: Willem Werkman uit Nederland met 674 km.

Zie de foto's beneden!

Gefeliciteerd: Tonia, Dominique en Willem!

Jongste deelnemer van de week:
Toni Marengo uit de Verenigde Staten, 14 jaar.

Fotowedstrijd winnaar van deze week was:
Dean Bagneshi uit de Verenigde Staten: Panoramafoto Sa Calobra

Moment van deze week was:
120 Amerikanen bij ons te gast!

Zie de foto's beneden! 

Gefeliciteerd: Toni en Dean!

Van onze gasten die bij ons op Mallorca geweest zijn, krijgen we dikwijls hele leuke reacties, hier volgen enkele van deze reacties:

Tanja Mohr uit Dortmund, Duitsland.
Fred en Crew, ik wil jou en je hele crew bedanken voor de steun en de groepsleiders heel veel. 14 jaar geleden waren we voor het eerst met u in Playa de Palma. Ook bij u in de groep en de groepsfoto, alles was top. Met vriendelijke groeten. Tanja Mohr uit Dortmund, Duitsland.

Tanja. Dank voor jullie positieve feedbacks!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2017.

En in het voorjaar van 2017 van 3 februari tot 11 juni.

In het najaar van 2017 zijn we van 15 september tot 29 oktober op Mallorca! 

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km:
Recordwoche auf Mallorca, 680 Gästen in 1 Woche!

In unsere 24 Jahre auf Mallorca gab es noch nie so viele Gäste als diese Woche. Eine vorläufige Krönung für 24 Jahre passionierte Arbeit!

120 Amerikaner, 3 Weltmeister und 2 Olympiasieger bei uns auf Mallorca. Formidabel!
In dieser Woche wurde viele Englisch in und um die Grupotels in Playa de Palma gesprochen.
Die Gruppen von Bill Marengo, Stu Waring und Eric Raffini aus den USA besuchten uns auf Mallorca.
Bill, Stu und Eric organisieren eine jährliche Reise nach Mallorca für allen, die es wünschen.
Die Amerikaner bringen eine Menge Geselligkeit aus den Vereinigten Staaten bei uns auf Mallorca.

- Auch Weltmeister Roland Liboton, Albert van Damme und Robert Vermeire aus Belgien waren bei uns mit ihren Damen und genossen sich voll.

- Unsere eigenen Olympia-Meister Gerben Karstens und Gerard Koel, mit unserem Nationalspieler Ger Harings, mit sein Sohn und Freunden Patrick Harings, Laurent Didderen, Tonny Maas, Toine van den Bunder und Wiel Leurs waren sehr begeistert mit diese Woche.
Siehe Fotos unten.

Kommen Sie nach Mallorca im Mai oder Juni! Sie können noch buchen, wir sind auf Mallorca bis zum 11. Juni 2017.
Buchen Sie Ihren Fahrradurlaub im schönen Radparadies Mallorca, die Preise sind auf unserer Website.
Für weitere Informationen mail: fredrompelberg@planet.nl.

In diesem Moment haben wir bereits 16,5% mehr Buchungen als letztes Jahr!
Dafür geben wir unseren Gästen 12 GRATIS REISE für 2018.

****Wir sind auch auf Mallorca im Herbst von 15. September bis 29. Oktober 2017.
Schöne Spätsommerzeit auf Mallorca, zum radfahren und zum genießen.

Mallorca 312!
Am Samstag 29. April fand der traditionelle Mallorca 312 statt. Eine Klassiker über 312 Km durch der Serra de Tramuntana und die wichtigste Highlights von Mallorca entlang. Ein Anzahl von unseren Gästen hat diese Fahrt erfolgreich beendet! Gratuliere mit dieser Ergebnis!

Fred Rompelberg - Radfahren auf Ihre eigene Niveau!
Die ganze Saison bieten wir Gruppenfahrten an auf viele Leistungsniveaus, von der Cappuccinogruppe (um die 50 Km) für Anfänger bis der Speedgruppe (um die 140 km) für geübte Wettkampffahrer und alles dazwischen. Für jeden ist etwas dabei!
Siehe Fotos unten. 

Ein neue Königin und König sind bekannt für diese Woche. 
Es war wieder herrlich zu radeln auf Mallorca. Unsere Gäste sind ihre Kilometer zusammen mit unseren Gruppenleitern gefahren, wieder unter, für die Jahreszeit sehr guten Umständen. 

Königin und König für diese Woche sind: 

Königinen: Tonia De Boever und Dominique Rabaey aus Belgien mit 490 km.

König: Willem Werkman aus die Niederlande mit 674 km.

Siehe Fotos unten! 

Glückwünsche: Tonia, Dominique und Willem!

Jüngste Teilnehmer in dieser Woche war:
Toni Marengo aus den Vereinigten Staaten, 14 Jahre.

Fotowettbewerb Gewinner in dieser Woche war:
Dean Bagneshi aus den Vereinigten Staaten: Panorama Sa Calobra.

Moment in dieser Woche war:
120 Amerikaner unser Gast!

Siehe Fotos unten! 

Glückwünsche: Toni und Dean.

Von unsere Gästen die bei uns auf Mallorca gewesen sind, bekommen wir oft ganz nette und hübsche Reaktionen, hier folgen einige von diese Reaktionen:

Tanja Mohr aus Dortmund, Deutschland.
Fred und Crew, ich möchte mich bei Dir und Deiner gesamten Crew noch mal für die Betreuung und Gruppenfahrten recht herzlich bedanken. Vor 14 Jahren waren wir das erste mal bei Dir in Playa de Palma. Auch bei Euch in der Gruppe, auch die Gruppenfoto, alles war Top. Mit Grüssen. Tanja Mohr aus Dortmund, Deutschland. 

Tanja. Danke für Ihnen positive Rückmeldung!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2017

Und im Frühjahr van 2017 van 3. Februar bis 11. Juni.

Im Herbst 2017 sind wir von September 15. bis 29. Oktober auf Mallorca!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km:
Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

In our 24 years on Mallorca we never had as many guests as this week! For now, it's the crown on our passion and effort!

120 Americans, 3 World Champions and 2 Olympic Winners with us at Mallorca. Formidable!
This week, many English were spoken in and around the Grupotels in Playa de Palma.
The groups of Bill Marengo, Stu Waring and Eric Raffini from the United States visited us on Mallorca.
Bill, Stu and Eric organize an annual trip to Mallorca for anyone who wants to.
The Americans bring a lot of sociability from the United States, this annual trip is already red circling in many agendas!

- Also World Champion Roland Liboton, Albert van Damme and Robert Vermeire from Belgium were with us with their ladies and enjoyed themselves in full.

- Our own Olympic Champions Gerben Karstens and Gerard Koel, completed this week with our national champion Ger Harings with his son and friends Patrick Harings, Laurent Didderen, Tonny Maas, Toine van den Bunder and Wiel Leurs.
See photos below.

Come to Mallorca in May or June! You can still book, we are in Mallorca until June 11, 2017.
Book your bike holiday at the lovely cycling paradise Mallorca, prices are on our website.
For more information mail: fredrompelberg@planet.nl.

At this moment we already have 16.5% more bookings than last year!
For that, we give our guests 12 FREE TRIPS for 2018.

****We are also on Mallorca in Autumn from September 15th, untill oktober 29th, 2017.
Beautiful aftersummer time in Mallorca to enjoy cycling and enjoying yourself.

Mallorca 312!
Saturday April 29th the traditional Mallorca 312 took place. A 312 km classic covering the complete Serra de Tramuntana and passing the major Mallorca highlights. A few of our guests succesfully completed this heroic ride. Congratulations with this result!

Fred Rompelberg - Cycling on your own level!
The whole season we offer guided tours on many different levels, starting with the Cappuccino group (around 50 kms) for starting cyclists to the Speed group (around 140 kms) for well trained competitive cyclists and everything in between. We have the right group for everyone!
See photos below.

A new Queen and King have been announced for this week. 
It was wonderful cycling again on Mallorca. Our guests were able to do their kilometers together with our team leaders in for the time of year wonderful weather conditions. 

Our Queen and King of this week are: 

Queens: Tonia De Boever and Dominique Rabaey from Belgium with 490 km.

King: Willem Werkman from the Netherlands with 674 km.

Look photos beneath.

Congratulations: Tonia and Willem.

The youngest participant in this week was:
Toni Marengo from the United States, 14 years.

Photo competition winner this week was:
Dean Bagneshi from the United States: Panorama Sa Calobra.

Moment this week was:
120 Americans here in Mallorca!

Look photos beneath.

Congratulations: Toni and Dean.

Of our guests who have been with us on Mallorca, we often get very nice reactions, here are some of these reactions:

Tanja Mohr from Dortmund, Germany.
Fred and Crew, I would like to thank you and your entire crew for the support and the group leaders very much. 14 years ago we were in Playa de Palma for the first time. Also with you in the group and the groupsphoto, everything was top. With best regards. Tanja Mohr of Dortmund, Germany.

Tanja. Thanks for the positive feedbacks!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2017.

And in the spring of 2017 from February 3th till June 11th.

In the autumn of 2017 we are from September 15th till October 29th in Mallorca!

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
 

Our Fred Rompelberg Bicycle-Team on Mallorca during the meeting in the boutique, always in the morning before our team members go cycling with other guests. 

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  Here in the picture:
The ladies Alicia Mc Dovald and Maria Lomeli from the group Bill Marengo USA together with Fred 268 km.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 2: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  Here in the picture: 
Steven Aronowitz from the group Bill Marengo USA getting an autograph from Fred 268 km.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 3: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The group from Bill Marengo from San Francisco, USA.

Bill and Michelle Marengo, the inspirers and organizers of this group Americans. More and more Americans come visit us on Mallorca.
Here in the picture the group of Bill and Michelle Marengo: 
Bill, Michelle and Tony Marengo, Tim and Paulette Horner, Terry and Rachel Degmetich, Tom and Carin Petterson, Pete and Susan Conn, Dave and Jennefer Swaney, John and Beth O'Farrel, Dave and Amy Austin, Marcel and Charlie Calborn, Arturo Baiocchi and Sarah Turgasen, Penny and Art Rangel, Stacy Hevener and Andrew Shaw, Maria Lomeli and Alicia McDonald, Gordon Nelson and Jacquie Elasz, Ron Hart and Kathy Mrowka, Ed and Gail Jenkins, Dean Bagneski and Mia Mull, Rheindart and Stephine Seyfertiz, Keith Torcherman and Susan Straub, Rexanne Hughes and Jill Fox, Kristen Rank Mouldenhauer and Tara Marrion, Graham Leupp and Christa Wagner, Hugh Janney and Madeline Anne Finch, Tim and Michelle Wilbur, James and Joan Lewis, Sidney and Katherine Thulin, Fritz Harris, Tom Hall, Steven Aronowitz, Nolan Leupp, Don Hauer, Julie Morcaldi, Kelly Carducci, Jeff Pehrson, Red Straub, Avi Hoffer, Charles Fox, Bob White, Artthur Sorrell and Andrea Martin, Jim and Rhonda Roberts.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 4: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  Here in the picture: 
The World Champions Roland Liboton, Albert van Damme, Robert Vermeire and Ger Harings interviewed by Letizia Rompelberg and Fred 268 km.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 5: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  Here in the picture our World Champions with their ladies.
F.l.t.r.: Robert Vermeire, Albert van Damme, Fred 268 km, Roland and Anne-Marie Liboton.
Sitting f.l.t.r.: Letizia Rompelberg, Jannine Moerman and Christa Ornelis.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 6: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  Our World Champions and Olympic Champions and National Champion and friends here in the picture with f.l.t.r.:
Letizia Rompelberg, Toine van den Bunder, Gerard Koel, Fred 268 km, Roland Liboton, Gerben Karstens, Albert van Damme.
Sitting f.l.t.r.: Robert Vermeire, Ger Harings, Wiel Leurs and Laurent Didderen.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 7: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

 

This weeks queens: Tonia De Boever and Dominique Rabaey from Belgium with 490 km.
Within the picture:
Kees de Haas, Marc Michaux, Dominique Rabaey, Tonia de Boever, Marjolein Mekel, Letizia and Tiny Rompelberg.

Congratulations Tonia and Dominique!

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 8: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

 

This weeks king: Willem Werkman from the Netherlands with 674 km.
Within the picture:
Wolfgang Faber, Willem Werkman, Letizia and Tiny Rompelberg.

Congratulations Willem!

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 9: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

 

The youngest participant in this week was: Toni Marengo from the United States, 14 years.
Within the picture:
Letizia Rompelberg, Bill Marengo, Toni Marengo, Michelle Marengo and Tiny Rompelberg.

Congratulations Toni!

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 10: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

 

This weeks photo contest winner: Dean Bagneshi from the United States: Panorama Sa Calobra.
Within the picture:
Letizia Rompelberg, Dean Bagneshi, Mia Mull and Tiny Rompelberg.

Congratulations: Dean!

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 11: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Plausch group with our teamleader Jan Poelmans ready to go make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture:
Rob Wijnands, Suzanne Viskens, An Snels, Fred 268 km, Maria Leuris, Els Werkman, Dirk de Schutter, Eduard Jacobs, Victor Resseler, Gerda Kosolosky, Letizia Rompelberg, Daisy Kosolosky, Benny Calus, Gerrit Vierboom, Nico Brouns, Annie Janssens, Jan Poelmans, Eric Van Echterpoel and Kris Jacobs.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 12: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Cappuccino group with our teamleader Henk Huijskens ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Henriette van de Heuvel, Marjolein Bron, Fred 268 km, Judy Wilson, Rhonda Roberts, Werner Blum, Christoph Tewis, Udo Reiter, Jose Sturter, Danielle Luxembourg, Letizia Rompelberg, Charles Fox, Rim Wilburn and Henk Huijskens

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 13: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Hobby group with our teamleader Wolfgang Faber ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
1.???, Harald Baltus, Fred 268 km, Frank de Jonge, Willem Werkman, Letizia Rompelberg, Chris Kramer, Jan Henriks and Wolfgang Faber.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 14: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Hobby group with our teamleader Eddy Bosch ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Patricia van Velsen, Peti Sluiter, Sabine Steineback, Fred 268 km, Emma Brockhuizen, Inge Daemen, Letizia Rompelberg, Dick Tensen, Rik Van den Elst, Stefan Lewters, Louis Flamelink, Edwin Flamerlink, Martin Zonderop, Henk Grimbergen, Frank Sluiter, Fritz Umberg, Eddy Bosch and Richard van den Berg.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 15: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Tour group with our teamleader Dany Schiettecatte ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Jeroen van Nijen, Gino Joos, ???, Fred 268 km, Marijke de Smedt, Ronald Joosen, Robin Joosen, Kai Spelthaen, Johan de Boeck, Marc de Cavwer, Johan Nijs, Jan den Klerk, Jan Joosen, Letizia Rompelberg, Benny De Dauw, Ronald Ost, Tom de Schepper, Dany Schiettecatte, Michel Vercauteren and Kristof Kindt.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 16: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Plausch group with our teamleader Jon Smits ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Anne Martens, Red Straus, Simone Jowett, Fred 268 km, Carine Laurens, Marielle Baum, Jos van den Zande, Sarah Turgosen, Kristen Rank, Stacy Hevener, Andre Shaw, Arturo Baiocchi, Letizia Rompelberg, Darrell Cook, Christine Waring, Jon Smits and Tara Marion.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 17: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Hobby group with our teamleader Jan de Bruin ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Jan de Jong, Frits Mechelse, Roelina de Boer, Fred 268 km, Maggy Joossens, Jumbo Motard, Letizia Rompelberg, Alain Vermaren, Erwin Nachtegael, Hans de Vos, Pieter Joossens, Marcel Fleerakkers, Jan de Bruin, Fritz Harris, Derk de Boer, Tom Broekmar, Leo van den Elst, Thierry Elaut, Michael de Backer and Jurgen Verstuyft.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 18: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Plausch group with our teamleader Geertje Boersma ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Wilfred Pederson, Mirjam van Dieren, Ellen Bekkes, Fred 268 km, Kristel Lambrechts, Martine de Graaf, Albert van Dieren, Sjaak van Elsen, Koen Janssen, Peter Mesker, Elly Mesker, Letizia Rompelberg, Nol van Pol, Sandra Ligtvoet, Karin den Elsen, Geertje Boersma and Ruud Ligtvoet.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 19: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Hobby group with our teamleader Lothar Steinfuhr ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Fons Schelfhout, Hans Graff, Fred 268 km, Leon Schelfhout, Erwin Muskens, Bavo Schelfhout, Martina Taucher, Ruben Schelfhout, Lothar Steinfuhr and Letizia Rompelberg.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 20: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Speed group with our teamleader Xavier Vanhaeren ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Johan Vanburen, Jaco van de Mark, Werner Urbanus, Fred 268 km, Karel Verheyen, Roel Govaert, Letizia Rompelberg, Arno van Helvoort, Michel Duinmayer, Xavier Vanhaeren, Marc Docx and Jos van de Sande.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 21: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Cappuccino group with our teamleader Ed van Elteren ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Elisabeth Winkler, Petra Grossl, Fred 268 km, Teun Janssen, Saskia Janssen, Carea Poppe, Alfred Heinze, Letizia Rompelberg, Rita Lauwaert, Percy Lauwaert, Erna de Mulder, Henriette Fleerakkers, Ilse Verhulst, Ed van Elteren, Erna Smekens, Lydia Koeman and Rosita Voet.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 22: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Tour group with our teamleader Gerhard Silberer ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Paul Bout, Bart Arnould, Fred 268 km, Danny Carpentier, Han Temmink, Letizia Rompelberg, Ralf Steinfeld, Glenn van Heurck, Marcel Prompler, Alex de Vos, Harald Endler, Walter Borsch, Francois Borsch, Dirk van Louveren and Gerhard Silberer.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 23: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Hobby group with our teamleader Robbie Verelst ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Jos Laurijsen, Ernest van den Broeck, Rafael Swaenen, Fred 268 km, Wim Laurysen, Dre Onincx, Letizia Rompelberg, Wicky Kenis, Jorn Berrens, Robbie Verelst, Romain Baum and Pit Bodeuin.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 24: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Hobby group with our teamleader Marc Michaux ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Dwayne Haines, Seseyse Tillman, Fred 268 km, Lincoln Clarks, John Wilson, Letizia Rompelberg, Jeremy Hoffmaker, John Franklin, Ray Wright, Chris Baucher, Marc Michaux, Lammert Brink, Bram Dieleman and Danny van Eechhout.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 25: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Hobby group with our teamleader Marjolein Mekel ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture:
Paul Moorthamers, Tjerk Douma, Dominique Rabaey, Fred 268 km, Tonia de Boeven, Francien Vrins, Louis van Looveren, Ton Bakel, Don Hauer, Ron Hart, Thomas Oberrauch, Arjan Stuurman, Hennie Pouwels, Walter Alber, Marjolein Mekel, Wiliam Voet, Bram Koeman and Letizia Rompelberg.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 26: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Plausch group with our teamleader Hans Kleverik ready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Dan Hulse, Beate Silberer, Fred 268 km, Hartmut Kaling, Annalise van de Bron, Enriko van den Heuvel, Sarah-Lynn Reuver, Sjef Reuver, Frans van den Wel, Marleen Smulders, Marijke Kleverik, Letizia Rompelberg, Uscha Birer, Josephina Steensels, Paulien Harmelink, Janneke Goossens, Klavie Kolheus, Marja Bosch and Hans Klieverik.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 27: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.

  The Hobby group with our teamleader Ivan van den Bogaertready to go make a nice tour on Mallorca. 

Here in the picture: 
Leonard Goudswaard, Nancy Verplanke, Fred 268 km, Michelle de Jonge, Ab Verplanke, Hendrik Cysouw, Arno Zwegers, Letizia Rompelberg, Rene Vertommen, Dirk Daems, Marleen van Engeland, Emiel Hendrickx and Ivan van den Bogaert.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 28: Fred Rompelberg 268 km: Record-breaking week on Mallorca, 680 guests in 1 week.


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE