Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: Rehabilitation and healing after a successful heart surgery.
Newsletter 02 August 2018
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km:
Revalidatie en genezing na een succesvolle hartoperatie.

De revalidatie en genezing lopen voorspoedig. Fysiek gaat alles prima zoals gepland. Psychisch is een heel moeilijke zaak. Wat wil je ook als je van de een op de andere dag totaal niets meer kunt, dat is zeer zwaar en dat is ook de moeilijkste factor. De chirurgen Marc La Meir en Laurent Pison zijn zeer tevreden over de voortgang en zeggen tegen mij: "Veel rusten en nog meer geduld hebben en je weet geduld is een hele schone zaak"!

Ik houd iedereen op de hoogte van de operatie via deze nieuwsbrief, ook over de afloop.

Ik reageer niet op mails of brieven of andere uitingen van medeleven, ik hoop op jullie begrip.

Oprecht dank voor alle medeleven en tot ziens. Groet Tiny en Fred Rompelberg 268 km.

Zie foto beneden!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2018 + 2019

We zijn in de zomerperiode van 20 juni t/m 13 september 2018 op Mallorca!

In het najaar van 2018 zijn we van 14 september tot 28 oktober op Mallorca!

We zijn op Mallorca in het voorjaar 2019 van 1 februari tot 16 juni.

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km:
Rehabilitation und Heilung nach einer erfolgreichen Herzoperation.

Rehabilitation und Heilung kommen sehr gut voran. Körperlich läuft alles wie geplant. Psychisch ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Was willst du, wenn du von einem Tag auf den anderen nichts machen kannst, das ist sehr schwer und das ist auch der schwierigste Faktor. Die Chirurgen Marc La Meir und Laurent Pison sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt und sagen zu mir: "Ruh dich aus und hab noch mehr Geduld und du weiß, dass Geduld eine sehr gute Sache ist"!

Ich informiere alle über die Operation durch diesen Newsletter, auch über das Ergebnis.

Ich antworte nicht auf E-Mails oder Briefe oder andere Ausdrücke oder Sympathie, ich hoffe auf Ihr Verständnis.

Herzlichen Dank für all Ihre Sympathie und wir sehen uns. Gruß Tiny und Fred Rompelberg 268 km.

Siehe Foto unten!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2018 + 2019

Wir sind auf Mallorca in der Sommerzeit vom 20. Juni bis 13. September 2018!

Im Herbst 2018 sind wir von September 14. bis 28. Oktober auf Mallorca!

Wir sind auf Mallorca im Frühjahr 2019 von 1. Februar bis 16. Juni.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km:
Rehabilitation and healing after a successful heart surgery.

Rehabilitation and healing are progressing very well. Physically everything goes fine as planned. Psychic is a very difficult matter. What do you want if you can hardly do anything from one day to the next, that is very difficult and that is also the most difficult factor. The surgeons Marc La Meir and Laurent Pison are very satisfied with the progress and say to me: "Rest a lot and have more patience and you know patience is a very nice thing"!

I keep everyone informed about the operation via this newsletter, also about the outcome.

I do not respond to emails or letters or other expressions of sympathy, I hope for your understanding.

Sincerely thank you for all your sympathy and see you. Greeting Tiny and Fred Rompelberg 268 km.

See photo below!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2018 + 2019

We are on Mallorca in the summer period from 20 June to 13 September 2018!

In the autumn of 2018 we are from September 14th till October 28th in Mallorca!

We are on Mallorca in the spring of 2019 from February 1st till June 16th

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
  In the picture:
Tiny Rompelberg, Fred 268 km, Prof. dr. Laurent Pison and right below, edited, Prof. dr. Marc La Meir in the AZM hospital in Maastricht, the Netherlands, after a very successful heart operation.

Photo by: Assistend from the AZM hospital in Maastricht, The Netherlands!
 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: Rehabilitation and healing after a successful heart surgery.


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE