Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.
Newsletter 30 March 2019
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km: Mallorca het ware fietsparadijs! GEWELDIG.

We zijn nu aan het eind van de 8e week op Mallorca gekomen.
De gasten die terugkeren naar huis zijn allen zeer enthousiast en zijn het er over eens dat het totaalproduct Mallorca Fred Rompelberg 268 km GEWELDIG is

****Onze fietssportvakanties zijn voor alle fietsers van 8 tot 88 jaar.

Voor uitgebreide informatie over onze fietsvakanties, kijk op onze nieuwe website:
www.fredrompelberg.com

We beginnen nu met de verkoop van de 2e hands fietsen, de fietsen die rond 20 juni 2019 in Maastricht zullen arriveren vanuit Mallorca. Je kunt vanaf nu reserveren, Aluminium-, Full Carbon- en Full Carbon di2. 

Op dit moment hebben we al 21.0% meer boekingen dan vorig jaar.
Ongelofelijk, maar waar!

****Goede wieler mecaniciens en groepsleiders zijn altijd welkom in ons team op Mallorca! Heeft u interesse stuur dan een e-mail naar: fredrompelberg@planet.nl

- Max Burg uit Nederland komt reeds voor de 25e keer naar ons op Mallorca.

- Het Zwitsers team van Kilian Kung was voor de 13e keer bij ons op Mallorca.

Zie fotos beneden.

Normaal loopt ons seizoen van 1 februari tot 16 juni en van 13 september tot 27 oktober. Dit jaar zullen wij ook aanwezig zijn van 17 juni tot 13 september en van 28 oktober tot 31 december 2019.

Je kunt dus je fietsvakantie in deze tijd nu ook boeken bij ons voor Mallorca. De fietsservice op Mallorca zullen waargenomen worden door Petia Tonozlieva en haar echtgenoot Galin Dimitrov beiden uit Bulgarije en onze groepsleider Dieter Birkenstock uit Duitsland aangevuld met nog enkele teamleden.

De nieuwe Queen en King zijn bekend deze week. 
Het was weer heerlijk toeven op Mallorca, de gasten met onze groepsleiders hebben weer onder zeer goede omstandigheden voor de tijd van het jaar hun kilometers gemaakt met een nieuwe Queen en King. 

Onze Queen en King van deze week zijn: 

Queen: Jenny Bogaerts uit Nederland met 513 km in 5 dagen!

King: Guy Mariën, Kris Mariën, Wim Vanzeir en Nicky Brockhoven uit België met 859 km in 5 dagen!

Zie de foto's beneden! 

Gefeliciteerd: Jenny, Guy, Kris, Nicky en Wim!

Van onze gasten die bij ons op Mallorca geweest zijn, krijgen we dikwijls hele leuke reacties, hier volgen enkele van deze reacties:

1. Jean Frederiksen uit Brussel, België.
Fred, ik wil je heel erg bedanken voor de fietsweek op het zonnige Mallorca, uitstekend georganiseerd zoals altijd. We willen je laten weten dat deze fietsvakantie zeker ook volgend jaar op onze agenda staat. Groeten aan mijn vriend; Jean Frederiksen uit Brussel, België.

2. Michael Lautenschläger uit Berlijn, Duitsland.
Ik was bij jullie (Hotel Palma Bay) Het was uitstekend. Uw service, de monteurs, de gidsen, mijn fiets, de hele crew waren absoluut geweldig. Allen zeer vriendelijk en behulpzaam. Je kunt jullie, Fred Rompelberg echt alleen maar aanraden! Bedankt, tot ziens. Geef dat alsjeblieft door aan je mensen. Groet Michael Lautenschläger uit Berlijn, Duitsland.

Jean en Michael. Bedankt voor jullie leuke reactie!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2019

We zijn op Mallorca in het voorjaar 2019 van 1 februari tot 16 juni.

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km: Mallorca ist das wirkliche Fahrradparadies! UNGEMEIN.

Wir haben jetzt das Ende der 8. Woche auf Mallorca erreicht.
Die Gäste, die nach Hause zurückkehren, sind alle sehr begeistert und sich darin einig, dass das Gesamtprodukt Mallorca, Fred Rompelberg 268 km UNGEMEIN ist.

****Unsere Radsportferien sind für alle Radfahrer von 8 bis 88 Jahren.

Für Informationen über unsere Radsportreisen, besuchen Sie bitte unsere neue Website:
www.fredrompelberg.com

Wir beginnen jetzt mit dem Verkauf der gebrauchte Fahrräder, die ab dem 20. Juni 2019 in Maastricht von Mallorca ankommen werden. Sie können jetzt Aluminium-, Full Carbon- und Full Carbon-Di2, Fahrräder kaufen.

In diesem Moment haben wir schon 21.0% mehr Buchungen wie letztes Jahr.
Unglaublich, aber wahr!

****Gute Fahrradmechaniker und Gruppenleiter sind immer willkommen in unserem Team auf Mallorca! Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie eine E-Mail an: fredrompelberg@planet.nl

- Max Burg aus den Niederlanden kommt zum 25. Mal nach uns auf Mallorca.

- Das Schweizer Team von Kilian Kung war zum dreizehnten Mal mit uns auf Mallorca.

Siehe Bilder unten.

Normalerweise läuft unsere Saison vom 1. Februar bis 16. Juni und vom 13. September bis 27. Oktober. Dieses Jahr sind wir auch vom 17. Juni bis 13. September und von 28. Oktober bis 31 Dezember 2019 anwesend.

Sie können Ihren Radurlaub jetzt in dieser Zeit bei uns für Mallorca buchen. Die Service auf Mallorca wird geleistet von Petia Tonozlieva und ihrem Ehemann Galin Dimitrov, aus Bulgarien und unserem Gruppenleiter Dieter Birkenstock, aus Deutschland, zusammen mit ein paar weiteren Teammitgliedern.

Ein neue Königin und König sind bekannt für diese Woche. 
Es war wieder herrlich zu radeln auf Mallorca. Unsere Gäste sind ihre Kilometer zusammen mit unseren Gruppenleitern gefahren, wieder unter, für die Jahreszeit sehr guten Umständen. 

Königin und König für diese Woche sind: 

Königin: Jenny Bogaerts aus den Niederlanden mit 513 km in 5 Tagen!

König: Guy Mariën, Kris Mariën, Wim Vanzeir und Nicky Brockhoven aus Belgien mit 859 km in 5 Tagen!

Siehe Fotos unten! 

Glückwünsche: Jenny, Guy, Kris, Wim und Nicky!

Von unsere Gästen die bei uns auf Mallorca gewesen sind, bekommen wir oft ganz nette und hübsche Reaktionen, hier folgen einige von diese Reaktionen:

Jean Frederiksen aus Brüssel, Belgien.
Fred, ich bedanke mich sehr für die Radwoche am sonnigen Mallorca, hervorragend organisiert wie immer. Wir möchten Sie wissen lassen, dass diese Radferien auch im nächsten Jahr auf unserer Agenda stehen wird. Grüße an meinen Freund; Jean Frederiksen aus Brüssel, Belgien.

Michael Lautenschläger aus Berlin Deutschland.
Hallo Fred, Ich war bei euch  (Hotel Palma Bay).Es war ausgezeichnet. Euer Service, die Mechaniker, die Guides, mein Rad, die ganze Crew waren absolute spitze. Ausgesprochen freundlich und hilfsbereit. Man kann jullie Fred Rompelberg wirklich nur empfehlen! Vielen Dank, wir sehen uns bald wieder. Gib das bitte deinen Leuten weiter. Gruß Michael Lautenschläger aus Berlin Deutschland.

Jean und Michael. Danke für Ihre positive Rückmeldung!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2019

Wir sind auf Mallorca im Frühjahr 2019 von 1. Februar bis 16. Juni.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

We have now reached the end of week 8 on Mallorca.
The guests that return back home are very enthusiastic and agree that the overall Mallorca package, Fred Rompelberg 268 km, is TREMENDOUSLY.

****Our cycling holidays are for all cyclist, from 8 to 88 years.

For more information about our cycling holidays, please visit our new website:
www.fredrompelberg.com

We now start with the sale of the 2nd hand bikes, the bikes that will arrive in Maastricht around June 20, 2019 from Mallorca. You can now buy Aluminum-, Full Carbon- and Full Carbon DI2 bicycles.

At this moment we allready have 21.0% more bookings than last year.
Unbelievable, but true!

****Good mechanics and Teamleaders are always welcome in our team on Mallorca!
If you’re interested send an e-mail to: fredrompelberg@planet.nl

- Max Burg from the Netherlands is coming to us on Mallorca for the 25th time.

- The Swiss team of Kilian Kung was with us on Mallorca for the 13th time.

See pictures below.

Normally our season runs from February 1st to June 16th and from September 13th to October 27th. This year we will also be present from June 17th to September 13th and from 28th of Actober till 31 december 2019.

You can now book your cycling holiday in this time with us for Mallorca. The service in Mallorca will be provided by Petia Tonozlieva and her husband Galin Dimitrov from Bulgaria, and tour guide Dieter Birkenstock, from Germany, together with a few more team members.

A new Queen and King have been announced for this week. 
It was wonderful cycling again on Mallorca. Our guests were able to do their kilometers together with our team leaders in for the time of year wonderful weather conditions. 

Our Queens and Kings this week are: 

Queen: Jenny Bogaerts from Netherlands with 513 km in 5 days!

King: Guy Mariën, Kris Mariën, Wim Vanzeir and Nicky Brockhoven from Belgium with 859 km in 5 days!

Look photos beneath.

Congratulations: Jenny, Guy, Kris, Wim and Nicky!

Of our guests who have been with us on Mallorca, we often get very nice reactions, here are some of these reactions:

Jean Frederiksen from Brussels, Belgium.
Fred, I would like to thank you a lot for the cycling week on sunny Mallorca, excellent organized as always. We would like to let you know that this cycling-holiday will definitely be in our agenda for next year as well. Greetings to my friend; Jean Frederiksen from Brussels, Belgium.

Michael Lautenschläger from Berlin Germany.
I was with you (Hotel Palma Bay). It was excellent. Your service, the mechanics, the guides, my bike, the whole crew were absolutely great. Extremely friendly and helpful. You really can Fred Rompelberg only recommend! Thank you, see you soon. Please pass that on to your people. Greeting Michael Lautenschläger from Berlin Germany.

Jean and Michael. Thanks for the positive feedback!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2019

We are on Mallorca in the spring of 2019 from February 1st till June 16th

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
  In the picture:
Tiny Rompelberg and Fred 268 km, they have been together for 48 years. On to the next 48 years!

Photo by: Gerrit Ockers.
 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

  In the picture:
Tiny Rompelberg and Fred 268 km, together they have been organizing cycling sports vacations on Mallorca for 26 years.

Photo by: Gerrit Ockers.
 
  Picture 2: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

  In the picture:
Shayne Rompelberg, who wants to become a big champion on the motorcycle, here with his 2 favorite dogs in Spain!

Photo by: Anja Rompelberg.
 
  Picture 3: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

  In the picture:
Mark Bakker the man who is 2 meters and 8 centimeters long and Mark was very happy with us on Mallorca, Mark said, everything was perfect and the bike he had was great.

Photo by: Gerrit Ockers.
 
  Picture 4: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

Our weeks queen: Jenny Bogaerts from Netherlands with 513 km in 5 days!

Within the picture:
Tiny Rompelberg, Johan de Boeck, Jenny Bogaerts and Jetse Scholma.

Congratulations Jenny!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 5: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

Our weeks kings: Guy Mariën, Kris Mariën, Wim Vanzeir and Nicky Brockhoven from Belgium with 859 km in 5 days!

Within the picture:
Tiny Rompelberg, Wim Vanzeir, Nicky Brockhoven Guy Mariën, Kris Mariën and Jetse Scholma.

Congratulations Guy, Kris, Wim and Nicky!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 6: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

Our weeks king in Alcudia: Matthias Greim from Germany with 540 km in 5 days!

Within the picture:
Matthias Grün, Matthias Greim and Ed Beekman..

Congratulations Matthias!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 7: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

The Tour group of our teamleader Dany Schiettecatte, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Photo by: Gerrit Ockers.

 
  Picture 8: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

The Tour group of our teamleader Inez Beirens, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Photo by: Gerrit Ockers.

 
  Picture 9: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

Max Burg from The Netherlands who comes already many many years (25) with his cycling friends to us to Mallorca.

Here in the picture: 
The group of Max Burg, ready to go with his cycling friends to make a nice tour on Mallorca.

Photo by: Gerrit Ockers.

 
  Picture 10: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

The Speed group of our teamleader Rick Bode, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Photo by: Gerrit Ockers.

 
  Picture 11: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

  In the picture:
Marco Postma's group from the Dutch Cycling Union were photographed here on Mallorca with Marco Postma and our group leader Ed Beekman. Good luck with your group this year Marco!

Photo by: Matthias Grün.
 
  Picture 12: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

  In the picture:
The group of Franco Brouwer with among others Rene de Visser and Hans Post. These people comes already many many years to us to Mallorca. Franco, Rene, Hans and the rest of the team we wish you a good health a good season and all the best and till next year!  

Photo by: Gerrit Ockers.
 
  Picture 13: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

Kilian Kung from Switserland who comes already many years (13) with his cycling friends to us to Mallorca.

Here in the picture:
The group of Kilian Kung, ready to go with his cycling friends to make a nice tour on Mallorca.

Photo by: Gerrit Ockers.

 
  Picture 14: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

The Hobby group of our teamleader Tony de Puysseleir, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Photo by: Gerrit Ockers.

 
  Picture 15: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

The Hobby group of our teamleader Johan de Boeck, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Photo by: Gerrit Ockers.

 
  Picture 16: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

The Plausch group of our teamleader Jules Vandeweyer, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Photo by: Gerrit Ockers.

 
  Picture 17: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

 

The Cappuccino group of our teamleaders JurJan Eissing and Hans Lammers, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Photo by: Gerrit Ockers.

 
  Picture 18: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.

  Mallorca at its best!

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 19: Fred Rompelberg 268 km: Mallorca the true cycling paradise! TREMENDOUSLY.


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE