Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.
Newsletter 17 June 2017
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km:
Trailer met de verkochte fietsen komen vanuit Mallorca naar Nederland.

Trailer wordt volgeladen in Mallorca, door het Fred Rompelberg Team, om de verkochte fietsen te transporten naar Maastricht, Nederland. Alle fietsen zijn reeds verkocht, de fietsen worden opgehaald door de kopers in het weekend van 22 + 23 + 24 + 25 juni 2017, in Maastricht.

Zie foto's beneden!

Oproep aan al onze gasten:
Boek vroeg daar nu al geboekt wordt voor onze fietsvakanties voor volgend jaar 2018, zodat je niet teleurgesteld bent als we moeten zeggen dat de hotels reeds volgeboekt zijn. Er wordt ook nu al zeer sterk geboekt voor Mallorca 2018, ook door de normale zonvakantie-gasten.

Dit voorjaar gaf ons ook 16.8% meer gasten dan in 2016. Geweldig. Formidabel.
Onder alle gasten die bij Fred Rompelberg boeken, verloten wij 13 gratis reizen voor 2018.

Najaar/Herfst 2017 zijn we op Mallorca van 15 september tot 29 okotber 2017 om heerlijk te fietsen en van het nazomerzonnetje te genieten op het mooie Mallorca.

Je kunt de volgende hotels boeken:

 • Taurus Park
 • Orient
 • Playa de Palma Suites & Spa
 • Jade
 • Playa Golf
 • Palma Bay Club

Zie onze website: www.fredrompelberg.com.
Voor meer informatie mail: fredrompelberg@planet.nl
Voor Belgie: Joly Travel.
Tel:
03 755 01 74.
Mail: Ann@jolytravel.be

Jan Poelmans, onze teamleider, won met zijn Mallorca-conditie in België een wegrace. Gefeliciteerd Jan!

Zie foto beneden!

Van onze gasten die bij ons op Mallorca geweest zijn, krijgen we dikwijls hele leuke reacties, hier volgen enkele van deze reacties:

Rentina en Lex van Dam uit Utrecht, Nederland.
Beste Fred, familie en collega’s, Graag wil ik iedereen van het Bicycleteam bedanken voor de fijne vakantie die Rentina en ik afgelopen week dankzij jullie inspanning hebben genoten op het mooie Mallorca. Alles was uitstekend geregeld, ik hoefde alleen maar te fietsen. Mijn fiets was prima en was goed afgesteld, ik kon er meteen mee weg rijden. Ik heb vijf dagen meegefietst met drie begeleiders en ben Jan Steensma (3 dagen), Wolfgang Faber (1 dag) en Hans Klieverik (1 dag) zeer erkentelijk voor de vakkundige wijze waarop ze de veiligheid in de groep hebben georganiseerd en ervoor hebben gezorgd dat de groep bij elkaar bleef ondanks de krachtsverschillen. Ook hebben ze alle drie hun groepen flink uit de wind gehouden. Graag komen wij weer terug in september voor een week vakantie- en fietsplezier.
Hartelijke groet, Rentina en Lex van Dam uit Utrecht, Nederland.

Jeff en Katherine White uit USA.
Hallo Fred en Tiny, We hadden allemaal een geweldige tijd en hebben echt genoten van ons bezoek aan Mallorca. We hadden onlangs een reüniefeest om onze foto's en herinneringen van de Mallorca reis te delen en iedereen was het erover eens dat het een geweldige tijd was. We herkennen en waarderen uw harde werk om alles succesvol te maken. Dank van alle Amerikanen!
Jeff en Katherine Thompson uit USA.

Rentina, Lex, Jeff en Katherine.
Dank voor jullie positieve feedbacks!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2017.

En in het voorjaar van 2017 van 3 februari tot 11 juni.

In het najaar van 2017 zijn we van 15 september tot 29 oktober op Mallorca! 

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km:
Trailer mit den verkauften Fahrrädern kommen aus Mallorca in die Niederlande.

Trailer wird auf Mallorca vom Fred Rompelberg Team geladen, um die verkauften Fahrräder nach Maastricht, Niederlande zu transportieren. Alle Fahrräder wurden bereits verkauft, Fahrräder werden am Wochenende, von den Käufern, von 22 + 23 + 24 + 25 Juni 2017 in Maastricht abgeholt.

Siehe Fotos unten!

Rufen an alle unsere Gäste:
Buchen Sie früh für nächstes Jahr 2018, so dass Sie nicht enttäuscht sind, wenn wir sagen müssen, dass die Hotels bereits ausgebucht wurden. Es wird bereits für Mallorca für 2018 sehr stark gebucht, auch von den normalen Sonnenscheingästen.

Wir hatten dieses Frühjahr 16.8 % mehr Gäste als in 2016. Gewaltig. Formidabel.
Unter alle Gasten die bei Fred Rompelberg gebucht haben, verloßen wir 13 gratis Reisen für 2018.

Wir sind auf Mallorca im Herbst ab 15. September bis zum 29. Oktober um herrlich zu Radfahren und die Herbstsonne zu genießen.

Sie können folgende Hotels buchen:

 • Taurus Park
 • Orient
 • Playa de Palma Suites & Spa
 • Jade
 • Playa Golf
 • Palma Bay Club

Siehe unsere Website: www.fredrompelberg.com.
Für weitere Informationen mail: fredrompelberg@planet.nl
Für Belgien: Joly Travel.
Tel: 03 755 01 74.
Mail: Ann@jolytravel.be

Jan Poelmans, unserem Teamleiter, mit seinem Mallorca-Kondition, gewann in Belgien ein Straßenrennen. Glückwunsch Jan!

Siehe Foto unten!

Von unsere Gästen die bei uns auf Mallorca gewesen sind, bekommen wir oft ganz nette und hübsche Reaktionen, hier folgen einige von diese Reaktionen:

Rentina und Lex van Dam aus Utrecht, die Niederlande.
Lieber Fred, liebe Familie und Kollegen, hiermit möchte ich ganz gerne jedem Mitglied des Fahrradteams meinen Dank aussprechen für die schönen Ferien, die ich und Rentina in der vergangenen Woche mit Hilfe eures Einsatzes auf der schönen Insel Mallorca genießen konnten. Alles war außerordentlich gut geregelt, ich musste nur noch Fahrrad fahren! Mein Fahrrad war prima und gut eingestellt, ich konnte sofort loslegen. Ich bin an fünf Tagen mit meinen Begleitern gefahren: Jan Steensma (3 Tage), Wolfgang Faber (einen Tag) und Hans Klieverik (einen Tag). Ich bin ihnen sehr dankbar für die fachmännische Art und Weise, wie sie die Sicherheit in den Gruppen organisiert haben und dafür gesorgt haben, dass die Gruppe beieinander blieb, trotz unterschiedlicher Kräfteverhältnisse. Sie hielten auch alle 3 ihrer Gruppen aus dem Wind. Für eine weitere Woche Urlaubs- und Fahrradspaß kommen wir gerne im September wieder.
Herzliche Grüße Rentina und Lex van Dam aus Utrecht, die Niederlande.

Jeff und Katherine White aus Vereinigte Staaten.
Hallo Fred und Tiny, wir hatten alle eine tolle Zeit und genossen unseren Besuch auf Mallorca. Wir hatten vor kurzem eine Party, um unsere Fotos und Erinnerungen an die Mallorca Reise zu teilen und jeder war einverstanden, dass es eine wunderbare Zeit war bei euch. Wir erkennen und schätzen Ihre harte Arbeit, um alles erfolgreich zu machen. Also danke von alle Amerikaner! Jeff und Katherine Thompson aus Vereinigte Staaten.

Rentina, Lex, Jeff und Katherine. Danke für Ihnen positive Rückmeldung!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2017

Und im Frühjahr van 2017 van 3. Februar bis 11. Juni.

Im Herbst 2017 sind wir von September 15. bis 29. Oktober auf Mallorca!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km:
Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.


Trailer is loaded in Mallorca, by the Fred Rompelberg Team, to transport the sold bicycles to Maastricht, The Netherlands. All bikes have already been sold, bicycles are picked up, in the weekend by the buyers, from 22 + 23 + 24 + 25 June 2017, in Maastricht.

See photos below!

Call to all our guests:
Book early for bookings for next year 2018 so you are not disappointed when we have to say that the hotels have already stop sales. It is already being booked very strong for Mallorca 2018, also by the normal sunshine-guests.

This spring we also had 16.8 % more guests than 2016. Great. Formidable.
If you book your cyclingholiday with Fred Rompelberg, you have a chance winning one of 13 free trips to Mallorca for 2018.

We are in the autumn of 2017 on Mallorca from September 15th until 29th ocotber 2017 to enjoy cycling and enjoy the aftersummer sun on the beautiful Mallorca.

You can book the following hotels in September and October 2017:

 • Taurus Park
 • Orient
 • Playa de Palma Suites & Spa
 • Jade
 • Playa Golf
 • Palma Bay Club

See our website: www.fredrompelberg.com.
For more information mail: fredrompelberg@planet.nl
For Belgium: Joly Travel.
Tel: 03 755 01 74.
Mail: Ann@jolytravel.be

Jan Poelmans with his Mallorca condition and our team leader won in Belgium a road race. Congratulations Jan!

See photo below!

Of our guests who have been with us on Mallorca, we often get very nice reactions, here are some of these reactions:

Rentina and Lex van Dam from Utrecht, The Netherlands.
Dear Fred, Family and Colleagues, I would like to thank everyone of the Bicycle-team for the nice vacation that Rentina and I enjoyed last week due to your efforts at the beautiful Mallorca. Everything was perfectly arranged, I only had to ride a bike. My bike was fine and was well adjusted, so I could drive away right away. I spent five days with three coaches, and Jan Steensma (3 days), Wolfgang Faber (1 day) and Hans Klieverik (1 day) are very grateful for the manner in which they organized the safety in the group and made sure that the group remained unchanged despite the differences in power. They also kept all three of their groups out of the wind. We will be back in September for a week of holiday and cycling pleasure.
Best regards, Rentina and Lex van Dam from Utrecht, The Netherlands.

Jeff and Katherine White from the USA.
Hello Fred and Tiny, We all had a great time and really enjoyed our visit to Mallorca. We recently had a reunion party to share our photographs and memories of the Mallorca trip and everyone agreed it was a wonderful time. We recognize and appreciate your hard work to make everything successful. So thanks to you from all the Americans! Jeff and Katherine Thompson from the USA.

Rentina, Lex, Jeff and Katherine. Thanks for the positive feedbacks!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2017.

And in the spring of 2017 from February 3th till June 11th.

In the autumn of 2017 we are from September 15th till October 29th in Mallorca!

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
 

Nostalgia.
Holidays in Canada in Montreal there in the fantastic Biodome.

On the ground of the old Velodrome from 1976 (Olympic Games) where Fred 268 km makes 2 Worldrecords on this Velodrome in 1982.

In the Picture: Letizia, Tiny and Anja Rompelberg, Jetse and Lieuwe Scholma, Tiziana Rompelberg, Dany Fortin, Fred 268 km, Mare Scholma, Shayne Rompelberg, Jaël St-Louis and Many Fortin.

Photo by: Raymond Millard.

 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

 

Nostalgia.
Picture taken in Montreal (1982) after the achieved world record there, with Tiny Rompelberg, Fred 268 km, Henny Libregs and Henk Bruintjes.

Photo by: Tonny Strouken.

 
  Picture 2: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Mare and Jetse Scholma, Tiny Rompelberg and Fred 268 km enjoying in Mallorca .

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 3: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  Nostaliga
In the picture:
Tiny Rompelberg, Ad Wijnands, Fred 268 km, Marianne Vos in Maastricht.
Marianne recovered from injury. Good luck Marianne!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 4: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Jan Poelmans our teamleader, with his Mallorca condition won in Belgium a road race.
Congratulations Jan!

Photo by: Unknown.
 
  Picture 5: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Football player from Arsenal, Kelechi Nwakali who is hired by MVV from Arsenal, this soccer player comes from Nigeria. Here with his supporters in his MVV/Fred Rompelberg tenue.

Photo by: Unknown.
 
  Picture 6: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Tiny Rompelberg and Elza in the boutique in Mallorca several years ago!

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 7: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 8: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Jetse Scholma, Wolfgang Faber and Fred 268 km.
Trailer in Mallorca to transport the bicycles to Maastricht, the Netherlands.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 9: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Jules van den Weyer, Wolfgang Faber and Jan Steensma.
Trailer in Mallorca to transport the bicycles to Maastricht, the Netherlands.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 10: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Geertje Boersma, Jan Steensma, Wolfgang Faber and Jules van den Weyer.
Trailer in Mallorca to transport the bicycles to Maastricht, the Netherlands.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 11: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Jan Steensma and Wolfgang Faber.
Trailer in Mallorca to transport the bicycles to Maastricht, the Netherlands.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 12: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Thom Logger, Wim Hofstede, Robbie Verelst, Fred 268 km, Dieter Birkenstock, Jan Steensma and Geertje Boersma.
Trailer in Mallorca to transport the bicycles to Maastricht, the Netherlands.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 13: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Dieter Birkenstock and Geertje Boersma.
Trailer in Mallorca to transport the bicycles to Maastricht, the Netherlands.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 14: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  In the picture:
Wolfgang Faber, Fred 268 km and Jetse Scholma.
Trailer in Mallorca to transport the bicycles to Maastricht, the Netherlands.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 15: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 16: Fred Rompelberg 268 km: Trailer with the sold bicycles come from Mallorca to the Netherlands.


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE