Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
Newsletter 26 October 2017
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km:
Wielerbeurs MECC Maastricht is een succes! 

Nog 1 dag te gaan en dan is de wielerbeurs MECC ook alweer voorbij.
Er waren 2436 bezoekers bij ons op onze stand in 2 dagen, deze bezoekers hebben allemaal ingeschreven voor de 4 gratis reizen naar Mallorca.

Morgen de laatste dag van de wielerbeurs, u bent welkom van: 10:00 tot 17:30 uur.

Zie foto's beneden.

Van onze gasten die bij ons op Mallorca zijn geweest, krijgen we dikwijls hele leuke reacties. Hier een brief met complimenten die eruit springt!

Marja en Dirk Roodbol uit Piershil, Nederland.
Heb je voornemens om naar Fred Rompelberg 268 Mallorca te gaan...?
DOEN!!!!!!!
- Communicatie top
- Transfer          top
- Hotel              top
- Eten               top
- Fietsen           top
- Fietsservice    top
- Ritten            top
- Begeleiding    super
- Foto's            tja...

Ik verklap niet alles, maar er zijn verrassingen, maar eentje springt er bovenuit:
Het enthousiasme waarmee Fred over zijn wereldrecord verteld.

Verder aan iedereen van de organisatie:
Hartelijk dank ik heb een top week gehad.
Mijn begeleiders/ gidsen Marc, Felix, Jon.
Thanks. Dus overweeg je naar Mallorca te gaan?
Niet aarzelen maar DOEN. Groeten Marja en Dirk Roodbol uit Piershil, Nederland.

Marja en Dirk!
Dank voor jullie formidabele positieve feedback!

****Voor Mallorca 2018 zoeken wij groepsleiders, mecaniciens en echtparen, bij de echtparen moeten beide partners meefietsen. 
Interesse? Mail naar: fredrompelberg@planet.nl

Zie de foto's beneden!

De nieuwe Queen en King zijn bekend deze week.
Het was weer heerlijk toeven op Mallorca, de gasten met onze groepsleiders hebben weer onder zeer goede omstandigheden voor de tijd van het jaar hun kilometers gemaakt met een nieuwe Queen en King.

Onze Queen en King van deze week zijn:

Kilometer-Queen: Lisette Zoontjes uit Goirle, Nederland - met 544 km.

Kilometer-King: Henk Zoontjes uit Goirle, Nederland - met 544 km.

Zie de foto's beneden!

Gefeliciteerd: Lisette en Henk!

Fotowedstrijd winnaar van deze week was:
Gerald Van Leeuwen uit Den Haag, Nederland.
Hij heeft nog een origineel Fred Rompelberg rugzakje van 15 jaar geleden. Het feit dat hij dit nu nog heeft, bewijst enerzijds dat het materiaal vroeger heel goed was en dat hij ook heel zuinig is :-) en zoals Gerald zei: het was 15 jaar geleden geweldig en nu ook weer! Bedankt, Gerald!

Verhaal van de week was: 
Michel De Coninck uit Hallaar - Belgie.
Michel miste onze groep bij de afdaling van San Salvador omdat hij dringend foto's wou nemen. Maar uiteindelijk kwam alles terecht bij de koffiepauze in Felanitx.

Zie de foto's beneden!

Gefeliciteerd: Gerald en Michel!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2018.

We zijn op Mallorca in het voorjaar 2018 van 2 februari tot 10 juni.

In het najaar van 2018 zijn we van 14 september tot 28 oktober op Mallorca!

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km:
Fahrradmesse in MECC in Maastricht, die Niederlande ist ein Erfolg!

Noch einen Tag und die MECC Fahrradmesse ist vorbei.
Auf unserem Stand waren 2436 Besucher in 2 Tage anwesend, die sich alle für die 4 Gratis Reise nach Mallorca angemeldet haben.

Morgen ist die Fahrradmesse in MECC der letzte Tag, Sie sind von 10:00 bis 17:30 Uhr willkommen.

Sehen Sie die Bilder unten!

Von unseren Gästen, die mit uns auf Mallorca waren, bekommen wir oft sehr nette Komplimente. Hier ist ein Brief mit Komplimente, diesen Brief springt heraus!

Marja en Dirk Roodbol aus Piershil, die Niederlande.
Hast du vor um zu Fred Rompelberg 268 nach Mallorca zu gehen?
Mache es!!!
Kommunikation     Top
Transfer                Top
Hotel                    Top
Essen                   Top
Fahrräder              Top
Fahrrad Service     Top
Touren                  Top
Begleitung            Super!
Fotos                    tja...

Ich verrate nicht alles, aber es gibt Überraschungen.
Eine aber fällt besonders ins Auge: Die Begeisterung mit der Fred über seinen Weltrekord erzählt.

Weiterhin an jeden von der Organisation: Herzlichen Dank, ich hatte ein Klasse-Woche. Meinen Begleitern Marc, Felix und Jon: DANKE!
Also überlegst du nach Mallorca zu gehen? Nicht zögern sondern TUN!
Liebe Grüße Marja en Dirk Roodbol aus Piershil, die Niederlande.

Marja und Dirk
Vielen Dank für Ihre positiven Rückmeldung!

****Für Mallorca 2018 suchen wir Gruppenleiter, Mechaniker und Eheparen. Bei die Eheparen müssen beide Partner mitradeln.
Interesse mail nach: fredrompelberg@planet.nl.

Sehen Sie die Bilder unten!

Die neue Königinnen und König sind bekannt diese Woche.
Es war wieder einmal wunderbar auf Mallorca, die Gäste mit unseren Gruppenleiter haben wieder unter sehr guten Bedingungen für die Zeit des Jahres ihre Kilometer mit einer neuen Königin und König gemacht.

Unsere Königin und König dieser Woche sind:

Kilometer-Königin: Lisette Zoontjes aus Goirle, Niederlande - 544 km.

Kilometer-König: Henk Zoontjes aus Goirle, Niederlande - 544 km.

Sehen Sie die Bilder unten!

Herzlichen Glückwunsch: Lisette und Henk!

Fotowettbewerb Gewinner dieser Woche war:
Gerald Van Leeuwen aus Den Haag, die Niederlande.
Gerald hat einen original Fred Rompelberg Rucksack von 15 Jahren zuruck. Dass er das immer noch hat, beweist, dass das Material sehr gut ist und dass Gerald auch sehr vorsichtig ist :-),und jetzt auch noch immer gut Material. Danke, Gerald!

Geschichte der Woche war:
Michel De Coninck aus Hallaar - Belgien.
Michel verpasste unsere Gruppe bei der Abfahrt von San Salvador, weil er dringend Bilder machen wollte. Aber am Ende ging bei der Kaffeepause in Felanitx alles zu gute Ende.

Sehen Sie die Bilder unten!

Herzlichen Glückwunsch: Gerald und Michel!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2018

Wir sind auf Mallorca im Frühjahr 2018 von 2. Februar bis 10. Juni.

Im Herbst 2018 sind wir von September 14. bis 28. Oktober auf Mallorca!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km:
Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

One more day to go and then the MECC Cycling Exhibition is over.
There were 2436 visitors with us in our stand, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

Tomorrow is the last day of the Cycling Exhibition, you are welcome from 10:00 to 17:30 hours.

See the pictures below!

Of our guests who have been to Mallorca with us, we often get very nice feedbacks.
Here's a letter with compliments that jumps out!

Marja and Dirk Roodbol from Piershil, The Netherlands.
Do you intend to go to Fred Rompelberg 268 to Mallorca...?
DO IT!!!!!!!
- Communication top
- Transfer            top
- Hotel                top
- Food                 top
- Bicycles            top
- Bicycle service  top
- Routes             top
- Guides             super
- Photos             tja...

I can not reveal you everything, but there are surprises, but one is jumping out there:
The enthusiasm how Fred speak about his world record.

Further to everyone in the organization: Thank you very much for having a top week.
My guides Marc, Felix, Jon. Thanks.
So are you considering going to Mallorca?
Do not hesitate but DO IT!
Greetings Marja and Dirk Roodbol from Piershil, The Netherlands

Marja and Dirk.
Thank you for your positive feedbacks!

****For Mallorca 2018 we're looking for group / team leaders, mechanics and couples. As for the couples, both partners have to cycle on Mallorca.
Interested? Send a mail to: fredrompelberg@planet.nl.

See the pictures below!

The new Queen and King are known this week.
It was once again wonderful on Mallorca, the guests with our group leaders have again made under very good conditions for the time of year their kilometers with a new Queen and King.

Our Queens and King of this week are:

Kilometer-Queen: Lisette Zoontjes from Goirle, The Netherlands - 544 km.

Kilometer-King: Henk Zoontjes from Goirle, The Netherlands - 544 km.

See the pictures below!

Congratulations: Lisette and Henk!

Photo contest winner of this week was:
Gerald Van Leeuwen from The Hague, The Netherlands. He has an original Fred Rompelberg backpack from 15 years ago. The fact that he still has this backpack, proves that the material used to be very good and that he is also very careful:-) Thank you, Gerald!

Special story of the week:
Michel De Coninck from Hallaar - Belgium.
Michel missed our group at the descent of San Salvador because he wanted to take photographs. But in the end everything came to a good end at the coffee break in Felanitx.

See the pictures below!

Congratulations: Gerald and Michel!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2018.

We are on Mallorca in the spring of 2018 from February 2nd till June 10th.

In the autumn of 2018 we are from September 14th till October 28th in Mallorca!

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
 

Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

An impression of our stand.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

  Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

An impression of our stand.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 2: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

  Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

An impression of our stand.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 3: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

  Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

An impression of our stand.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 4: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

  Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

An impression of our stand.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 5: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

  Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

In the picture: Walter Planckaert, Fred 268 km, Frans and Marc Verbeek.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 6: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

  Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

In the picture: Annelies and our teamleader Ed van Elteren.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 7: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

  Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

In the picture: Angelique Räkers and Fred 268 km.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 8: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

  Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

In the picture: Volkmar Hoffmann, Fred 268 km and Hermann Harings.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 9: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

  Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!
With 2436 visitors with us in our stand in 2 days, these visitors have all registered for the 4 free trips to Mallorca.

In the picture: Twan Wouters, Fred 268 km and Jimmy Beckers. Twan build our stand.

Photo by: Henk Theuns.
 
  Picture 10: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

 

The Plausch group with our teamleader Jon Smits ready to go make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture:
Aleida Noorderijk, Marleen Panckoucke, Roza Linten, Fred 268 km, Josepha van Leeuwen, Nancy Verhelst, Christiane Verachtent, Staf van Gemert, Gerard van Leeuwen, Johan Seynaeve, Johann Hartbauer, Miguel Postigo Sanches, Sven Luytens, Ronny Janssens, Karel Marien, Monique Vaes, Jon Smits, Hilde Paulissen and Ton de Hartog.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 11: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

 

The Cappuchino group with our teamleader Jules Vandeweyer ready to go make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture:
Andrea Hofmann, Marina D'Haese, Therasie Verhaert, Fred 268 km, Susanne Stoll, Erna Pauwels, Emilio Holper, Ron Hundscheid, Werner Dieselmans, Ronny van Bael, Geert Naessens, Nicole Gispert, Ingrid Hundscheid, Jules Vandeweyer, Erich Folkhard and Bernd Hoffmann.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 12: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

 

The Hobby group with our teamleaders Marc Michaux ready to go make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture:
Henk Zoontjes, Lisette Zoontjes, Fred 268 km, Diana Bakker, Peter van Uxem, Jan Mulder, Jos Kras, Fred Cremers, Michel De Coninck and Marc Michaux.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 13: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

 

The Hobby group with our teamleader Jan Steensma ready to go make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture:
Etienne van der Helst, Brigitte Krambehr, Fred 268 km, Ted Bruin, Jan Kooiker, Eric Noorderijk, Gerben Bijzitter, Sven Noorderijk, Peter Krambehr, Jan Steensma and Ben Kooiker.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 14: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

 

This weeks queen: Lisette Zoontjes from Goirle, The Netherlands - 544 km.

Within the picture:
Tiny Rompelberg, Jan Steensma, Lisette Zoontjens and Marc Michaux.

Congratulations Lisette!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 15: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

 

This weeks king: Henk Zoontjes from Goirle, The Netherlands - 544 km.

Within the picture:
Tiny Rompelberg, Jan Steensma, Henk Zoontjens and Marc Michaux.

Congratulations Henk!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 16: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

 

The photo of the photo competition winner:
Gerald Van Leeuwen from The Hague, The Netherlands.

Within the picture:
Tiny Rompelberg, Josepha van Leeuwen, Gerard van Leeuwen, Jon Smits

Congratulations Gerald!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 17: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

 

The Special story of the week winner:
Michel De Coninck from Hallaar - Belgium.

Within the picture:
Jan Steensma, Tiny Rompelberg, Marc Michaux, Nancy Verhelst, Michel De Coninck and Jon Smits

Congratulations Michel!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 18: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!

 

The current Mallorca team is again in a super form with a great atmosphere among the team and provide the maximum service to our guests! Great.
In the picture:
Felix Verhoeven, Carien Verhoeven, Jan Steensma, Jon Smits, Marc Michaux, Petia Tonozlieva, Jules Vandeweyer and Tiny Rompelberg.

Photo by: Galin Dimitrov.

 
  Picture 19: Fred Rompelberg 268 km: Cycling Exhibition in MECC in Maastricht, the Netherlands is a success!


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE