Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!
Newsletter 07 April 2018
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km: Beleef nu uw fietsvakantie ook in juni, juli, augustus, september en oktober 2018 bij ons op Mallorca met Fred 268 km!

Dit seizoen zal Fred Rompelberg ook fietsvakanties op Mallorca in de zomer organiseren. De groepsleiders en mecaniciens staan dan weer voor u klaar om u een fantastische fietsvakantie te bezorgen. De temperaturen zijn dan heerlijk warm. U kunt nu al boeken.
We zijn op Mallorca van 2 februari tot en met 28 oktober 2018. 

Prijzen van al onze 7 hotels vind je op onze website. www.fredrompelberg.com

Voor boekingen en informatie stuurt u een e-mail aan: fredrompelberg@planet.nl

Voor België kunt u ook mailen naar reisbureau Joly Travel België / Beveren-Waas.
Contact: info@jolytravel.be / Telefoon 03 75 501 74

Op dit moment hebben we al 20.8% meer boekingen dan vorig jaar. Geweldig toch!

De gasten die terugkeren naar huis zijn allen zeer enthousiast en zijn het er over eens dat het totaalproduct Mallorca Fred Rompelberg 268 km FORMIDABEL is

****Onze fietssportvakanties zijn voor alle fietsers van 8 tot 88 jaar.

Er waren afgelopen week 44 Ieren met organisator John Greene bij ons op Mallorca, ze waren dol enthousiast en zeiden dat ze nu alweer uitkeken naar het volgende jaar om weer naar Mallorca te komen naar het Fred Rompelberg Bicycle-Team.

- Henk Hamers en zijn team waren voor de 16e keer bij ons op Mallorca. Henk en team nog vele jaren hopen we jullie te zien bij ons op Mallorca.

Zie fotos beneden.

****Goede wieler mecaniciens en groepsleiders zijn altijd welkom in ons team op Mallorca! Heeft u interesse stuur dan een e-mail naar: fredrompelberg@planet.nl

De nieuwe Queen en King zijn bekend deze week. 
Het was weer heerlijk toeven op Mallorca, de gasten met onze groepsleiders hebben weer onder zeer goede omstandigheden voor de tijd van het jaar hun kilometers gemaakt met een nieuwe Queen en King. 

Onze Queen en King van deze week zijn: 

Queen: Jolanda Kroot uit Middelbeers, Nederland met 552.08 km in 5 dagen.

King: Peter van Elderen uit Middelbeers, Nederland met 699 km in 5 dagen.

Zie de foto's beneden! 

Gefeliciteerd: Jolanda en Peter!

Verhaal van deze week winnaar:
Zingende damesgroep Ieren, groepsleider Henk Huijskens.

13 zingende Ierse dames in de Cappuccinogroep kregen tijdens de fotosessie op dinsdag zelfs Fred stil!


De fotowedstijd winnaars van deze week waren:
 
Martina Flynn uit Sligo, Ierland.

Zie de foto's beneden! 

Gefeliciteerd: Henk en Martina!

Van onze gasten die bij ons op Mallorca geweest zijn, krijgen we dikwijls hele leuke reacties, hier volgen enkele van deze reacties:

Pascalle Rademacher uit Rotterdam, Nederland.
Hallo, net terug van een week fietsvakantie bij Fred en zijn helpers. Geweldig. Verzorging en begeleiding super! We hebben ons de hele week als een prof gevoeld. We komen terug! Pascalle Rademacher uit Rotterdam, Nederland.

Carmen Joskin uit Antwerpen, België.
Hoi Fred, ik wilde je even laten weten dat ik een geweldige tijd had met het Fred Rompelberg Bicycle Team! Speciale dank aan de monteurs die me met mijn eigen fiets geholpen hebben. Alles is zeer goed georganiseerd. Groeten, Carmen Joskin uit Antwerpen, België

Pascalle en Carmin. Bedankt voor jullie leuke reactie!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2018.

We zijn op Mallorca in het voorjaar 2018 van 2 februari tot 10 juni.

In het najaar van 2018 zijn we van 14 september tot 28 oktober op Mallorca!

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km: Erleben Sie Ihren Radurlaub im Juni, Juli, August, September und Oktober 2018 bei uns auf Mallorca mit Fred 268 km!

In dieser Saison organisiert Fred Rompelberg im Sommer auch einen Fahrradurlaub auf Mallorca. Die Gruppenleiter und Mechaniker sind bereit, Ihnen einen fantastischen Fahrradurlaub zu bereiten. Die Temperaturen sind dann wunderbar warm. Sie können bereits jetzt buchen.
Wir sind auf Mallorca vom 2. Februar bis 28. Oktober 2018.

Die Preise aller unserer 7 Hotels finden Sie auf unserer Website. www.fredrompelberg.com

Für Buchungen und Informationen senden Sie eine E-Mail an: fredrompelberg@planet.nl

Für Deutschland können Sie auch nach Reisebüro gehen:
POLLMANN FLUGREISEN GmbH
Klosterstr. 15 D-47638 Straelen.
Mail: info@pollmannflug.de
Phone 028 34937 30

Zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits 20,8% mehr Buchungen als im Vorjahr. Erstaunlich, richtig!

Die zurückkehrenden Gäste sind alle sehr begeistert und stimmen zu, dass das Gesamtprodukt Mallorca Fred Rompelberg 268 km FORMIDABEL ist.

****Unsere Radsportferien sind für alle Radfahrer im Alter von 8 bis 88 Jahren.

- Letzte Woche waren 44 Irländer mit Organisator John Greene bei uns auf Mallorca, sie waren sehr enthusiastisch und sagten, dass sie sich bereits auf das nächste Jahr freuen, um zurück nach Mallorca zum Fred Rompelberg Bicycle-Team zu kommen.

- Henk Hamers und sein Team waren zum 16. Mal bei uns auf Mallorca. Henk und Team wir hoffen Euch noch vielen Jahren bei uns auf Mallorca zu sehen.

Siehe Bilder unten.

****Gute Mechaniker und Gruppenleiter sind in unserem Team auf Mallorca immer willkommen! Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte eine E-Mail an: fredrompelberg@planet.nl

Ein neue Königin und König sind bekannt für diese Woche. 
Es war wieder herrlich zu radeln auf Mallorca. Unsere Gäste sind ihre Kilometer zusammen mit unseren Gruppenleitern gefahren, wieder unter, für die Jahreszeit sehr guten Umständen. 

Königin und König für diese Woche sind: 

Königin: Jolanda Kroot aus Middelbærs, Niederlande mit 552,08 km in 5 Tagen.

König: Peter van Elderen aus Middelbeers, Niederlande mit 699 km in 5 Tagen.

Siehe Fotos unten! 

Glückwünsche: Jolanda und Peter!

Geschichte der Woche war:
Singende Irischer Damengruppe mit Gruppenleiter Henk Huijskens.

13 singende Irische Damen in der Cappuccino Gruppe haben während dem Dienstag Fotoshoot sogar Fred zum schweigen gebracht!

Die Fotowettbewerb Gewinner in dieser Woche waren:
Martina Flynn aus Sligo, Irland.

Siehe Fotos unten! 

Glückwünsche: Henk und Martina!

Von unsere Gästen die bei uns auf Mallorca gewesen sind, bekommen wir oft ganz nette und hübsche Reaktionen, hier folgen einige von diese Reaktionen:

Pascalle Rademacher aus Rotterdam, Niederlande.
Hallo, grade zurück von einer Woche Radurlaub bei Fred und seinem Helfer. Genial. Organisation und Begleitung waren super! Wir haben uns die ganze Woche wie professionelle Fahrer gefühlt. Wir kommen zurück. Pascalle Rademacher aus Rotterdam, Niederlande.

Carmen Joskin aus Antwerpen, Belgien.
Hallo Fred, ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich eine tolle Zeit mit dem Fred Rompelberg Bicycle Team hatte! Besonderer Dank geht an die Mechaniker, die mir mit meinem eigenen Fahrrad geholfen haben. Alles ist sehr gut organisiert. Grüße, Carmen Joskin aus Antwerpen, Belgien.

Pascalle und Carmen. Danke für Ihre positive Rückmeldung!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2018

Wir sind auf Mallorca im Frühjahr 2018 von 2. Februar bis 10. Juni.

Im Herbst 2018 sind wir von September 14. bis 28. Oktober auf Mallorca!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

This season, Fred Rompelberg will also organize cycling-holidays on Mallorca in the summer. The group leaders and mechanics are ready to give you a fantastic cycling holiday. The temperatures are then wonderfully warm. You can already book now.
We are on Mallorca from 2 February to 28 October 2018.

Prices of all our 7 hotels can be found on our website. www.fredrompelberg.com

For bookings and information send an e-mail to: fredrompelberg@planet.nl

At this moment we already have 20.8% more bookings than last year. Amazing, right!

The guests returning home are all very enthusiastic and agree that the total product Mallorca Fred Rompelberg is 268 km FORMIDABEL.

****Our cycling sports holidays are for all cyclists aged 8 to 88 years.

- Last week there were 44 Irishmen with organizer John Greene with us on Mallorca, they were very enthusiastic and said that they were already looking forward to the next year to come back to Mallorca to the Fred Rompelberg Bicycle-Team.

- Henk Hamers and his team were with us on Mallorca for the 16th time. Henk and team for many years we hope to see you with us on Mallorca.

See pictures below.

****Good cycling mechanics and group leaders are always welcome in our team on Mallorca! If you are interested, please send an e-mail to: fredrompelberg@planet.nl

A new Queen and King have been announced for this week. 
It was wonderful cycling again on Mallorca. Our guests were able to do their kilometers together with our team leaders in for the time of year wonderful weather conditions. 

Our Queens and Kings this week are: 

Queen: Jolanda Kroot from Middelbeers, The Netherlands with 552.08 km in 5 days.

King: Peter van Elderen from Middelbeers, the Netherlands with 699 km in 5 days.

Look photos beneath.

Congratulations: Jolanda and Peter!

Special story of the week:
Singing ladies from the Irish group with groupleader Henk Huijskens.

13 singing Irish ladies in the Cappuccino group actually shut up Fred for a moment during the Tuesday fotoshoot!

The photo contest winner this week:
Martina Flynn from Sligo, Ireland.

Look photos beneath. 

Congratulations: Henk and Martina!

Of our guests who have visited us on Mallorca, we often get very nice reactions, here are some of these reactions:

Pascalle Rademacher from Rotterdam, The Netherlands.
Hello, just back from a week cycling holiday with Fred and his helpers. Awesome. Care and guidance were super! We have felt like a pro for a week. We come back! Pascalle Rademacher from Rotterdam, the Netherlands.

Carmen Joskin from Antwerp, Belgium.
Hi Fred, I just wanted to let you know that I had a great time with the Fred Rompelberg Bicycle Team! Special thanks to the mechanics who helped me with my own bike. Everything is very well organized. Greetings, Carmen Joskin from Antwerp, Belgium.

Pascalle and Carmin. Thanks for your nice reviews!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2018.

We are on Mallorca in the spring of 2018 from February 2nd till June 10th.

In the autumn of 2018 we are from September 14th till October 28th in Mallorca!

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
 

NOSTALGIA.
Holidays in Canada in Montreal there in the fantastic Biodome.

On the ground of the old Velodrome from 1976 (Olympic Games) where Fred 268 km makes 2 Worldrecords on this Velodrome in 1982.

In the Picture: Fred 268 km, Shayne Rompelberg, Mare Scholma, Letizia Rompelberg, Dany Fortin, Tiziana Rompelberg, Many, Anja Rompelberg, Jetse and Lieuwe Scholma, Jaël St-Louis and Tiny Rompelberg.

Photo by: Raymond Millard.

 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

In the picture:
Tour de France winner Jan Janssen, Jan won in 1968 the Tour de France with his wife Cora and Fred 268 km.

Photo by: Ermindo Armino.

 
  Picture 2: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

NOSTALGIA.
In the picture: the football trainers: 
Maurice Graef, Tiny Ruys, Fred 268 km, Willie Boessen, Sef Vergoossen and Coocky Voorn.

Good luck and we wish all of you many years to go in a good health.

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 3: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of John Greene from Ireland were with us on Mallorca to cycle with his guests on our cycling-paradise Mallorca. John and his group, we wish you all the best and hopefully till next year in a good health!

Here in the picture the group with:
Nicole O'Reilly, Noelle Molloy, Eileen Carr, Brid Howley, Monica Hopper, John Greene, Hugh Bennett, Tina Horton, Ger Delorey, Pam Scanon, Ann Gorby, Deirdre Murray, Eva Mulrooney, Eileen Curley, John Molloy, Siobhan Burke, John Delorey, Eithne Beirne, Ann-Marie Byrne, Uwa O'Boyle, Joe Curley, Niall Hopper, Joe Gethins, Matt Tunney, Eddie Carr, Pat Tighe, Dolores Greene, Ita Rooney, Rose Tully, Con Lee, Dave Flynn, Alan Kelly, Fred 268 km, Pam Benson, Ann Dolan, Martin O'Hara, Gary Rooney, Joe Dolan and Eileen Gillen.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 4: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of our teamleader Henk Huijsken, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Geraldine Delorey, Eithne  Byrne, Fred 268 km, Siophan Burke, Deirdre Murray, Ann Gorby, Eilleen Curley, Ann-Marie Byrne, Henk Huijskens, Eva Mullrooney, Pam Scanlon, Martina Flynn, Brid Howley, Noelle Molloy and Una O'Boyle.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 5: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of Leonie Beekmans and Ad Vlemminx from the Netherlands.
This group comes already many years to us to cycle on our cycling-paradise Mallorca.
Whitin the picture:
Leonie Beekmans, Ad Vlemminx, Toos Mutsaers, Piet Haest, Geert Schilders, Theodorus Van Kroonenburg, Marie-Anne Van Druenen, Peter Van Elderen, Ton van Liempt, Pieter Van Aaken, Cor Gerritsen, Lies Beekmans, Jolanda Kroot, Henk Huijskens, Jetse Scholma and Tiny Rompelberg. 

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 6: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

Special story of the week winner: Singing ladies from the Irish group with groupleader Henk Huijskens.
13 singing Irish ladies in the Cappuccino group actually shut up Fred for a moment during the Tuesday fotoshoot!

Within the picture:
Marc Michaux, Klaus Plessner, Letizia Rompelberg, Julian Plessner, Benjamin Taschner and Tiny Rompelberg.

Congratulations Julian!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 7: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

In the picture chairman Alan Kelly and organizer John Greene, Tiny Rompelberg and Jetse Scholma.

In gratitude for the wonderful week, the whole Irish team offered the Fred Rompelberg Bicycle-Team a gift which was received by Tiny Rompelberg.

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 8: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

Our weeks king: Peter van Elderen from Middelbeers, the Netherlands with 699 km in 5 days.

Within the picture:
Jetse Scholma, Dany Schiettecatte, Peter van Elderen and Tiny Rompelberg.

Congratulations Peter!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 9: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

Photo compition week winner: Martina Flynn from Sligo, Ireland.

Within the picture:
Jetse Scholma, Martina Flynn and Tiny Rompelberg

Congratulations Martina!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 10: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

Our weeks queen: Jolanda Kroot from Middelbeers, The Netherlands with 552.08 km in 5 days.

Within the picture:
Jetse Scholma, Jolanda Kroot, Eddy Bosch, Tiny Rompelberg and Jos Goyens.

Congratulations Jolanda!

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 11: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of Henk Hamers from the Netherlands.
This group comes already 16 years to us to cycle on our cycling-paradise Mallorca.
Whitin the picture:
Adri Loose, Henk Lievens, Ger de Peijper, Fred 268 km, Fer Rompa, Niels Rasenberg, Marc de Peijper, Jan Pieter Simons, Henk Hamers, Wally de Ridder and Fred 268 km.

Photo by: Petia Tonozlieva.

 
  Picture 12: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of our teamleader Xavier Vanhaeren, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Michael Ibendahl, Bart Leynen, Henri Roelofs, Fred 268 km, Leo Nijs, Wim Chalmet, Bert van de Tunk, Xavier Vanhaeren, Johan Schut, Willy van Dijk and Gerard Top.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 13: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of our teamleaders Galin Dimitrov and Robrecht Vranken, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Matt Tully, Rose Tully, Fred 268 km, Marije Joling, Eddie Carr, Joe Gethins, John Molloy, Paul Flynn, Con Lee, Hugh Bennett, Galin Dimitrov, Robrecht Vranken, Kevin Mc Morrow and Alan Kelly.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 14: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of our teamleader Dany Schiettecatte, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Peter Elderen, Geert Schilders, Fred 268 km, Kris Vanderhauwaert, Bas Damme, Dany Schiettecatte, Paul Ehrhardt and Cor Gerrissen.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 15: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of our teamleader Jur Jan Eissing, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Wim Lighthart, John van Halderen, Marga Taal, Christel Schulz, Fred 268 km, Katy Flement, Jens Bultinck, Andreas Graaf, Robert Moyson, Marianne Beldman, Andy Bourgonjon, Wim Grin, Henk Spigt,  Friso ten Holf, Cher Moyson, Miranda Gosewehr, Carl Verdamme, Jur Jan Eissing, Hilde Leys and Lies Beelmans.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 16: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of our teamleader Jeff van Bedts and Hans Klieverik, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Pat Tighe, John Delorey, Tim Davmstadter, John Greene, Fred 268 km, Eva Wolf, Piet de Coninck, Martin O'Hara, Stephen Mc Cormick, Neill Hopper, Gary Rooney, Joe Dohan, Frank van Ammers, Jeff van Bedts, Pam Benson, Ita Rooney, Hans Klieverik and Nicola Reilly.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 17: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of our teamleader Lothar Steinfuhr, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Cor Dekker, Cees de Jong, Fred 268 km, Wynand van Leeuen, Anne Poel, Anton Wenzel, Dave Flynn, Lothar Steinfuhr and Joe Curley.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 18: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of our teamleader Jos Goyens and Eddy Bosch, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Luc van Valckenborgh, Jolanda Kroot, Leonie van Kronnenburg, Fred 268 km, Ton van Liempt, Ronald Keus, Loes Nijssen, Cherryl Closener, Piet Haest, Ad Vlemminx, Pieter van Aaken, Frank Scheenstra, Theo van Kroonenburg, Kira Vandevoorde, Ann Lobbestael, Jos Goyens, Toos Vlemminx and Eddy Bosch.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 19: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The group of our teamleader Willem Werkman and Wolfgang Faber, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Jozef van Damme, Steven Donckers, Fred 268 km, Patrick Peeters, Marc Geysen, Ann Henderickx, Willem Werkman, Wendy Geysen, Luc Vijverman, Dirk Gees, Steven Verlinden and Wolfgang Faber.

Photo by: Yolanda Muntz.

 
  Picture 20: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!

 

The photo of the photo competition week with winner:
Martina Flynn from Sligo, Ireland.

Congratulations Martina Flynn, amazing photo!

Photo by: Martina Flynn.

 
  Picture 21: Fred Rompelberg 268 km: Experience your cycling-holiday in June, July, August, September and October 2018 with us on Mallorca with Fred 268 km!


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE