Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!
Newsletter 30 June 2018
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km:
Geniet van de zomer, geniet van het weer!

Eindelijk komt het goede weer eraan bij ons, geniet ervan zolang de zon er is.

Geniet ook in de zomer en kom naar Mallorca voor onze fietssportvakanties.
Sinds dit jaar biedt Fred Rompelberg Bicycle Holidays niet alleen fietsvakanties in het voorjaar maar ook in de zomer aan op Mallorca!
Veel gasten vroegen ons om de mogelijkheden om in deze periode te fietsen op Mallorca. Vandaar dat we nu voor het eerst fietsvakanties organiseren in de zomer! De maanden juni, juli, augustus en september zijn perfecte maanden door de aangename warmte en de fijne zomeravonden.
De organisatie op Mallorca wordt o.a. gedaan door Petia Tonozlieva en Galin Dimitrov en Dieter Birkenstock.
Vanaf 13 september tot 28 oktober zijn we weer met het volledige Team aanwezig.

Een reactie van Jef Schijns en Willy Peters:
Fred 268 km een succesvolle operatie gewenst a.s. maandag.
We zijn onze belofte nagekomen en zijn vandaag kaarsen laten branden in Banneux.
Groetjes Jef Schijns en Willy Peters uit Lanaken België.
Zie foto's beneden!

Fred 268 km zal a.s. maandag 2 juli 2018 een hartoperatie ondergaan, deze operatie is niet van gevaar ontbloot. De volgende week meer informatie hierover.

Onder alle gasten die bij Fred Rompelberg boeken, verloten wij 14 gratis reizen voor 2018.

Prijzen van al onze 7 hotels vind je op onze website. www.fredrompelberg.com

Voor boekingen en informatie stuurt u een e-mail aan:

fredrompelberg@planet.nl

Voor België kunt u ook mailen naar reisbureau Joly Travel België / Beveren-Waas.
Contact: info@jolytravel.be / Telefoon 03 75 501 74

Zie de foto's beneden!

Interesse voor ons Bicycle-Team Fred Rompelberg Mallorca.

Meld je bij: fredrompelberg@planet.nl

Verkoop van de fietsen uit Mallorca. Vanaf €348!! Met 100% garantie.
De fietsverkoop loopt enorm goed. 90% van de fietsen zijn reeds verkocht. Aluminium racefietsen zijn uitverkocht. Nog te koop zijn de Full Carbon- + Full Carbon DI2- + Sportfietsen.
Technische informatie vind je op onze website: 
www.fredrompelberg.com onder het kopje Verkoop huurfietsen.

Zie foto's beneden!

Van onze gasten die bij ons op Mallorca geweest zijn, krijgen we dikwijls hele leuke reacties, hier volgen enkele van deze reacties:

Hanneke en Bart Hilhorst uit Odijk, Nederland.
Ha Fred, We zijn inmiddels weer terug in Nederland. Jij dank voor je vertrouwen, we hadden weer een probleemloze topweek op Mallorca met onze 14 vrienden, en mede dankzij jullie begeleiders en fietsen. Ik vermoed dat de club volgend jaar weer groter zal zijn. Groeten en veel plezier in de zomertijd, Hanneke en Bart Hilhorst uit Odijk, Nederland.

Erik Meijer uit Lanaken, Belgie.
Hallo iedereen, namens de Mannen uit Maastricht wil ik jullie bedanken voor de fietsen.
We hebben genoten om, met kwaliteits-fietsen, over het eiland te knallen.
Wat is Mallorca mooi zelfs bij het helemaal naar de klote gaan.
Erik Meijer uit Lanaken, Belgie.

Hanneke, Bart en Erik. Bedankt voor jullie leuke reactie!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2018.

We zijn op Mallorca in het voorjaar 2018 van 2 februari tot 10 juni.

In het najaar van 2018 zijn we van 14 september tot 28 oktober op Mallorca!

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km: Genießen Sie den Sommer, genießen Sie das Wetter!

Endlich kommt das gute Wetter zu uns, genießen Sie es solange die Sonne da ist.

Genießen Sie auch und komme nach Mallorca für unsere Radsportferien. 
Seit dieses Jahr bietet Fred Rompelberg Bicycle Holidays nicht nur im Frühling, aber auch im Sommersaison Radsportferien an!
Viele Gästen haben uns damals gefragt über die Möglichkeiten um im Sommersaison zu Radeln auf Mallorca. Deswegen haben wir diese Jahr angefangen mit unser Sommersaison. Die Monate Juni, Juli, August und September sind super geeignet zum Radfahren wegen der angenehme Wärme und die warme Abenden.
Die Organisation auf Mallorca wird unter anderem von Petia Tonozlieva und Galin Dimitrov und Dieter Birkenstock durchgeführt.
Vom 13. September bis 28. Oktober sind wir wieder mit dem gesamten Team vertreten.

Eine Reaktion von Jef Schijns und Willy Peters:
Fred 268 km eine erfolgreiche Operation am nächsten Montag gewünscht.
Wir haben unser Versprechen gehalten und heute haben wir in Banneux Kerzen angezündet.
Grüße Jef Schijns und Willy Peters aus Lanaken, Belgien.
Siehe Fotos unten!

Fred 268 km wird am Montag 2. Juli 2018 einer Herzoperation unterzogen, diese Operation ist keiner Gefahr ausgesetzt. Nächste Woche mehr Informationen dazu.

Aufgrund der fantastischen Buchungen für 2018 sind schon 14 kostenlose Reisen nach Mallorca verlost!

Die Preise aller unserer 7 Hotels finden Sie auf unserer Website. www.fredrompelberg.com

Für Buchungen und Informationen senden Sie eine E-Mail an:

fredrompelberg@planet.nl

Für Deutschland können Sie auch nach Reisebüro gehen:
POLLMANN FLUGREISEN GmbH
Klosterstr. 15 D-47638 Straelen.
Mail: info@pollmannflug.de
Phone 028 34937 30

Siehe Fotos unten!

Interessiert an unserem Bicycle-Team Fred Rompelberg Mallorca.
Melde dich an: fredrompelberg@planet.nl

Mieträder auf Mallorca zu verkaufen. Ab €348! Mit 100% Garantie!
Die Fahrradverkäufe laufen sehr gut. 90% der Fahrräder sind bereits verkauft. Aluminium Rennräder sind ausverkauft. Noch verfügbar sind die Full Carbon- + Full Carbon DI2- + Sportfahrräder.
Technische Informationen finden Sie auf unserer Website: 
www.fredrompelberg.com unter der Rubrik Verkauf Mieträder.

Siehe Fotos unten!

Von unsere Gästen die bei uns auf Mallorca gewesen sind, bekommen wir oft ganz nette und hübsche Reaktionen, hier folgen einige von diese Reaktionen:

Hanneke und Bart Hilhorst aus Odijk, Niederlande.
Ha Fred, wir sind jetzt zurück in die Niederlande. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, wir hatten eine weitere problemlose Woche auf Mallorca mit unseren 14 Freunden und dank Ihrer Betreuer und Fahrräder. Ich vermute, dass der Club nächstes Jahr wieder größer wird. Grüße und viel Spaß im Sommer, Hanneke und Bart Hilhorst aus Odijk, Niederlande.

Erik Meijer aus Lanaken, Belgien.
Hallo Jeden, im Namen der Männer aus Maastricht möchte ich Ihnen für die Fahrräder danken. Wir genossen es, mit hochwertigen Bikes um die Insel zu herumradeln.
Was ist Mallorca schön, fantastisch.
Erik Meijer aus Lanaken, Belgien.

Hanneke, Bart aus Erik. Danke für Ihre positive Rückmeldung!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2018

Wir sind auf Mallorca im Frühjahr 2018 von 2. Februar bis 10. Juni.

Im Herbst 2018 sind wir von September 14. bis 28. Oktober auf Mallorca!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

Finally the good weather is arriving, enjoy it as long as the sun is there.

Also enjoy and come to Mallorca in the summer for our cycling bike sports holidays there.
Since this year, Fred Rompelberg Bicycle Holidays organises Cycling Holidays during summer as well!
A lot of guests asked us about the possibilities to cycle on Mallorca during the summer. That’s why we decided to start organising holidays during that period as well. The months June, July, August and September are perfect because of the temperature and sweet summer nights.
The organization on Mallorca is done by, among others, Petia Tonozlieva and Galin Dimitrov and Dieter Birkenstock.
From 13 September to 28 October, we are again present with the entire Team.

A reaction from Jef Schijns and Willy Peters:
Fred 268 km a successful surgery desired next Monday.
We have kept our promise and today we have candles lit in Banneux.
Greetings Jef Schijns and Willy Peters from Lanaken, Belgium.
See photos below!

Fred 268 km will undergo cardiac surgery on Monday July 2, 2018, this surgery is not exposed to danger. Next week more information about this.

If you book your cyclingholiday with Fred Rompelberg, you have a chance winning one of 14 free trips to Mallorca for 2018.

Prices of all our 7 hotels can be found on our website. www.fredrompelberg.com

For bookings and information send an e-mail to:

fredrompelberg@planet.nl

For Belgium you can also mail to travel agency Joly Travel Belgium / Beveren-Waas.
Contact: info@jolytravel.be / Phone 03 75 501 74.

Look photos beneath.

Interested in our Bicycle-Team Fred Rompelberg Mallorca.

Contact: fredrompelberg@planet.nl

Sale of rental bikes from Mallorca. From €348! With 100% guarantee!
The bicycle sales are going extremely well. 90% of the bikes have already been sold. Aluminum race bikes are sold out. Still available are the Full Carbon- + Full Carbon DI2- + Sports bikes.
Technical information can be found on our website: 
www.fredrompelberg.com under the heading Sale of rental bikes.

See photos below!

Of our guests who have visited us on Mallorca, we often get very nice reactions, here are some of these reactions:

Hanneke and Bart Hilhorst from Odijk, the Netherlands.
Ha Fred, We are now back in the Netherlands. Thank you for your trust, we had another trouble-free week on Mallorca with our 14 friends and thanks to your team-leader and bikes. I suspect that the club will be bigger again next year. Greetings and lots of fun in summer time, Hanneke and Bart Hilhorst from Odijk, the Netherlands.

Erik Meijer from Lanaken, Belgium.
Hello everyone, on behalf of my friends from Maastricht, I want to thank you for the bikes. We enjoyed cycling around the island with quality bikes.
What is Mallorca beautiful, great!
Erik Meijer from Lanaken, Belgium.

Henneke, Bart en Erik. Thanks for your nice reviews!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2018.

We are on Mallorca in the spring of 2018 from February 2nd till June 10th.

In the autumn of 2018 we are from September 14th till October 28th in Mallorca!

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
  In the picture:
Willy Peters lighting candles in Banneux (Belgium) for Freds surgery.

Photo by: Jef Schijns.
 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  In the picture:
Jef Schijns lighting candles in Banneux for Freds surgery.

Photo by: Willy Peters.
 
  Picture 2: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  In the picture:
Tiny Rompelberg, Ynze and Lieuwe Scholma, Fred 268 km, Letizia Rompelberg, Mare and Jetse Scholma in the bike-cellar on Mallorca.

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 3: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

In the picture:
Diner with Dries van Agt in the resaurant of Playa de Palma Suites & Spa.

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 4: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  In the picture:
The dog of Anja Rompelberg. Football Belgium is in the winning mood. Belgium, we wish you World Champion football!

Photo by: Anja Rompelberg.
 
  Picture 5: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  In the picture:
Anja and Shayne Rompelberg in the winning mood with Football Belgium.
Belgium, we wish you World Champion football!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 6: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 7: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  In the picture:
Many people who bought a bicycle came to collect this bike at Tiny and Fred 268 km in Maastricht!

Photo by: Rick Ramakers.
 
  Picture 8: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  In the picture:
Many people who bought a bicycle came to collect this bike at Tiny and Fred 268 km in Maastricht!

Photo by: Rick Ramakers.
 
  Picture 9: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  In the picture:
Many people who bought a bicycle came to collect this bike at Tiny and Fred 268 km in Maastricht!

Photo by: Rick Ramakers.
 
  Picture 10: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  In the picture:
Many people who bought a bicycle came to collect this bike at Tiny and Fred 268 km in Maastricht!

Photo by: Rick Ramakers.
 
  Picture 11: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  In the picture:
Many people who bought a bicycle came to collect this bike at Tiny and Fred 268 km in Maastricht!

Photo by: Rick Ramakers.
 
  Picture 12: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

In the picture:

The Mallorca bikes in the cycling-cellar on Mallorca, the same bikes that are sold in Maastricht, The Netherlands.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 13: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

Fred Rompelberg Team, especially Petia Tonozlieva and Galin Dimitrov.
Thanks for a great week on Mallorca, we have great fun, made beautiful trips and enjoyed the hotel. Compliments for you, the organization, the material and the received bike package it was perfectly organized. And as far as Petia and Galin are concerned, they are real top-toppers and have put us at ease and helped us in detail.
Thank you on behalf of Corry, Ingrid, Roel, Jeroen, Arjan and Genion. I'm going on until next time.

In the picture: Genion an Corry Messink, Roelof Renting, Ingrid Koops, Jeroen Engbers and Arjan Harms.

Photo by: Unknown.
 
  Picture 14: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 15: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

The Plausch group of our teamleader Jur Jan Eissing, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Fred 268 km, Jur Jan Eissing, Arthur de Smet, Astrid Pluijmaekers, Janneke Bakker, Kees Goedegebuure, Cyriel Kerstens, Luc Hilven, Nies Nikolaas, Ronny Vercammen, Rina Vercammen, Herbert Huber, Luise Stelzer, Elisabeth Strobl, Karin Eliens, Willy van Tongerloo, Segers and Guido Stirpe.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 16: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

The group of Jacco Weeda, Peter Meijnster and Lex Brouwer comes already many many years to us to Mallorca. We wish all of you a good health and hopefully we see in the future many years on Mallorca.

The group Jacco Weeda, Peter Meijnster and Lex Brouwer, are ready to go to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Alex Brouwer, Jos Fok, Anja Huls, Fred 268 km, Bar Verbaas, Ed van de Steen, Andre Wander, Martin de Peuter, Leon Nettenbreijers, Wim Stolk, Sjaak van Dam, Dimmen Kleijn, Bert den Hartigh, Bas Luijendijk, Peter Both, Leo van Hamburg, Willem van Oort, Wilfried Huls, Frank van Brakel

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 17: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 18: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

FUJI - Specifications Racebike Full Carbon:

Full Shimano Ultegra compact group, also the wheels have Shimano Ultegra hubs,
Acceleration 2 x 11 being: 50/34 before and 11-32 behind.
PRICE: € 748.

The bikes is fully serviced and come with:
- Saddle bag,
- Bikepump,
- Cycle-Computer,
- 2 Bidons,
- Optional with pedals for: € 20, - per set: SPD + SPD-SL + Look + Look Keo.

Guarantee: 1 year warranty on the purchase of the bicycle.

For further information and to reserve a bicycle, email: fredrompelberg@planet.nl

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 19: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

FUJI - Specifications Racebikes with electric shifting 2017 and 2018 (Di2):

Full Shimano Ultegra compact group.
The wheels are OVAL 733, this is a Carbon wheel with an aluminium rim.
Acceleration 2 x 11 being: 50/36 before and 11-28 behind.
PRICE: € 1.798.

The bikes is fully serviced and come with:
- Saddle bag,
- Bikepump,
- Cycle-Computer,
- 2 Bidons,
- Optional with pedals for: € 20, - per set: SPD + SPD-SL + Look + Look Keo.

Guarantee: 1 year warranty on the purchase of the bicycle.

For further information and to reserve a bicycle, email: fredrompelberg@planet.nl

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 20: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

FUJI - Specifications Racebikes with electric shifting 2017 (Di2):

Full Shimano Ultegra compact group.
The wheels are OVAL 950, this is a Carbon wheel with an aluminium rim.
Acceleration 2 x 11 being: 50/36 before and 11-28 behind.
PRICE: € 1.798.

The bikes is fully serviced and come with:
- Saddle bag,
- Bikepump,
- Cycle-Computer,
- 2 Bidons,
- Optional with pedals for: € 20, - per set: SPD + SPD-SL + Look + Look Keo.

Guarantee: 1 year warranty on the purchase of the bicycle.

For further information and to reserve a bicycle, email: fredrompelberg@planet.nl

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 21: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

MÜSING (white) - Specifications Sportbike:

Full Shimano Deore Triple group, also the wheels have Shimano Deore hubs,
Acceleration 3 x 10 being: 48/36/26 before and 11-34 - 10-speed behind.
PRICE: € 498.

The bikes is fully serviced and come with:
- Saddle bag,
- Bikepump,
- Cycle-Computer,
- 2 Bidons,
- Optional with pedals for: € 20, - per set: SPD + SPD-SL + Look + Look Keo.

Guarantee: 1 year warranty on the purchase of the bicycle.

For further information and to reserve a bicycle, email: fredrompelberg@planet.nl

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 22: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!

 

MÜSING (black) - Specifications Sportbike:

Full Shimano Deore Triple group, also the wheels have Shimano Deore hubs,
Acceleration 3 x 10 being: 48/36/26 before and 11-34 - 10-speed behind.
PRICE: € 498.

The bikes is fully serviced and come with:
- Saddle bag,
- Bikepump,
- Cycle-Computer,
- 2 Bidons,
- Optional with pedals for: € 20, - per set: SPD + SPD-SL + Look + Look Keo.

Guarantee: 1 year warranty on the purchase of the bicycle.

For further information and to reserve a bicycle, email: fredrompelberg@planet.nl

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 23: Fred Rompelberg 268 km: Enjoy the summer, enjoy the good weather!


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE