Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.
Newsletter 04 November 2018
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km:
Door de vele boekingen voor 2019,
wordt er een 2e reis verloot naar Mallorca onder onze gasten, door Fred 268 km.

Er wordt een 2e reis verloot voor 2019.
Het succes met de boekingen is enorm, de boekingen gaan alweer beter dan het afgelopen seizoen (2018). Formidabel. We geven dan ook met veel plezier een 2e reis gratis.

Onze fietsorganistatie op Mallorca voor de herfst waren uitstekend, onze gasten die er zijn geweest waren allen euforisch.
Voor het team in de herfst kijk beneden de foto's!

****Letizia Rompelberg en Fred 268 km bedanken iedereen voor de enorme felicitaties die binnenkwamen voor hun verjaardag.
Formidabel.

Arrangementen 2019:
- We hebben voor alle hotel arrangementen zeer strak gecalculeerd in het voordeel van onze gasten.
- Alle hotel arrangementen zijn nog steeds met vroegboekkorting.
- De vluchten zijn te koop op internet tegen nog steeds heel goede prijzen.

Klik voor de vroegboekprijzen op onze website (www.fredrompelberg.com)
op de volgende link -------------> Prijzen -----------> Prijstabellen.

Goed advies: Boek nu.
Voor reservatie en boekingen mail: fredrompelberg@planet.nl

Voor België kunt u ook mailen naar reisbureau Joly Travel België / Beveren-Waas.
Contact: info@jolytravel.be / Telefoon 03 75 501 74.

Wij organiseren het hele jaar door fietsvakanties op Mallorca!

****Onze fietssportvakanties zijn voor alle fietsers van 8 tot 88 jaar.

Groepsleiders, mecaniciens en masseurs voor 2019 op Mallorca gezocht.
****Voor Mallorca 2019 zoeken wij mecaniciens.
Ook zoeken wij groepsleiders en masseurs.
Interesse? Stuur een mail naar: fredrompelberg@planet.nl.

Succes:
Tevreden gasten zijn voor ons natuurlijk belangrijk. De basis daarvoor is een team van groepsleiders en mecaniciens dat plezier heeft in het mogelijk maken van ons fietssportparadijs. We zijn dan ook superblij met het huidige team, velen van dit team komen volgend jaar weer terug! Een mooier compliment vanuit het team kunnen we ons niet wensen!
Bedankt voor jullie inzet, jongens!

Zie foto's beneden.

Was je bij ons te gast op Mallorca?
Bekijk de groepsfoto's met teamleden in Mallorca op onze website!.
Klik op de volgende link -----> Klik hier en dan naar onder scrollen > Gastenpagina.

Van onze gasten die bij ons op Mallorca geweest zijn, krijgen we dikwijls hele leuke reacties, hier volgen enkele van deze reacties:

1. Robben Van Der Ham uit Duitsland.
Hallo Fred en Rick, Mijn dochter heeft de fiets gekregen en is super tevreden.
Het past perfect en is precies met de juiste framehoogte.
We zijn allemaal blij.
Tot de volgende keer op Mallorca.
Groet Robben Van Der Ham uit Duitsland.

2. Niek Heijnen uit Amsterdam, Nederland.
Via deze mail wil ik jullie laten weten dat ik super tevreden was bij jullie op Mallorca.
Bedankt voor de hele goede ontvangst en dank ook aan de goede groepsleiders.
Ze waren op alle gebied in een uitstekende vorm en zeer goed voor de gasten.
Ook dank aan Tiny en Letizia voor de hulp.
Groeten, Niek Heijnen uit Amsterdam, Nederland.

Robben en Niek.
Dank voor jullie positieve feedback!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2018 + 2019

We zijn in de zomerperiode van 20 juni t/m 13 september 2018 op Mallorca!

In het najaar van 2018 zijn we van 14 september tot 28 oktober op Mallorca!

We zijn op Mallorca in het voorjaar 2019 van 1 februari tot 16 juni.

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km:
Durch die vielen Buchungen für 2019,
wird eine dritte Reise verlost unter unseren Gästen nach Mallorca, durch Fred 268 km.

Da wird eine zweite Reise für 2019 verlost.
Der Erfolg bei Buchungen ist riesig, die Buchungen sind schon wieder besser wie abgelaufene Saison. Formidable. Wir geben dann auch mit viel Freude einem 2. Reise gratis.

Unser Radsport Organisation auf Mallorca für den Herbst war ausgezeichnet, unsere Gäste, die dort waren, waren alle euphorisch.
Für das Team im Herbst schauen Sie unter die Fotos!


****Letizia Rompelberg und Fred 268 km danken allen für die viele Glückwunschen zum Geburtstag. Formidabel.

Arrangement 2019:
- Wir haben alle Hotelanlagen sehr eng zum Wohle unserer Gäste berechnet.
- Alle Hotel-Pakete sind noch zu buchen mit Frühbuchervorteil.
- Die Flüge auf Internet sind noch an sehr guten Preisen zu kaufen.

Klicken Sie für die Frühbucherpreise auf unserer Website (www.fredrompelberg.com)
auf den folgenden Link -------------> Reisen -----------> Preistabellen.

Guter Rat: Buchen Sie jetzt.
Für Buchungen und Informationen für 2019 senden Sie bitte eine E-Mail an: fredrompelberg@planet.nl

Für Deutschland können Sie auch nach Reisebüro gehen:
POLLMANN FLUGREISEN GmbH
Klosterstr. 15 D-47638 Straelen.
Mail: info@pollmannflug.de
Phone: 028 34937 30

Wir organisieren das ganze Jahr Radsportferien auf Mallorca!

****Unsere Radsportferien sind für alle Radfahrer von 8 bis 88 Jahren.

Gruppenleiter, Mechanics und Masseuren für 2019 Mallorca gesucht.
****Für Mallorca im Jahr 2019 suchen wir für Mechanik.
Wir suchen auch für Gruppenleiter und Masseuren.
Interessiert? Senden Sie eine E-Mail an: fredrompelberg@planet.nl

Erfolg:
Zufrieden Gäste sind uns natürlich sehr wichtig. Der Basis dafür ist ein Team von Gruppenleitern und Mekanikern das Spass hat dieses Radsportparadies zu ermöglichen. Wir sind dan auch sehr zufrieden mit dem aktuellen Team, von denen viele nächstes Jahr wiederkommen werden! Ein schöneres Kompliment vom Team können wir uns nicht wünschen! Vielen Dank für euere Einsatz, Jungs!

Sehe Fotos unten.

Waren Sie unsere Gäst auf Mallorca?
Sehe die Fotos von die Gruppen mit Teamleaders im Mallorca auf unsere Website.
Bitte klicken Sie durch auf dem folgendem Link ----> Klicken Sie hier und scrollen Sie dann nach unten> Gastseite.

Von unsere Gästen die bei uns auf Mallorca gewesen sind, bekommen wir oft ganz nette und hübsche Reaktionen, hier folgen einige von diese Reaktionen:

1. Robben Van Der Ham aus Deutschland.
Hallo Fred und Rick, Meine Tochter hat das Rad erhalten und ist super zufrieden.
Es passt super und hat genau die Richtige Rahmenhöhe.
Wir sind alle glücklich!
Vielen Dank dafür.
Bis zum nächsten Mal auf Mallorca.
Gruß Robben Van Der Ham aus Deutschland. 

2. Niek Heijnen aus Amsterdam, Niederlande.
Durch diesen Mail möchte ich Sie wissen lassen, dass ich mit Ihnen in Mallorca sehr zufrieden war. Danke für all die guten Empfang und auch dank für die Gute Gruppenleiter.
Sie waren in allen Bereichen in hervorragender Form und sehr gut für die Gäste.
Auch dank Tiny und Letizia für die Hilfe.
Grüße, Niek Heijnen aus Amsterdam, Niederlande. 

Robben und Niek.
Danke für Ihnen positive Rückmeldung!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2018 + 2019

Wir sind auf Mallorca in der Sommerzeit vom 20. Juni bis 13. September 2018!

Im Herbst 2018 sind wir von September 14. bis 28. Oktober auf Mallorca!

Wir sind auf Mallorca im Frühjahr 2019 von 1. Februar bis 16. Juni.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km:
The many bookings for 2019,
there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

There is a 2nd trip raffled for 2019.
The success with bookings is great, bookings already going better than last season (2018). Formidable. So we give with pleasure a 2nd trip free.

Our bike Organistation Mallorca for last fall were excellent, our guests who were there were all euphoric.
For the team in the fall look below the photos!


****Letizia Rompelberg and Fred 268 km thank everyone for the huge congratulations that came for their anniversary. Formidable.

Arrangements 2019:
- We calculated all our hotel arrangements very tightly for the benefit of our guests.
- All hotel arrangements are still with early bird discount.
- The flights can be purchased on the Internet with still very good prices.

Click for the early bird prices on our website (www.fredrompelberg.com)
on the following link -------------> Prices -----------> Price Tables.

Good advice: book now.
For bookings and reservations: fredrompelberg@planet.nl

For Belgium, you can also mail to Travel agency Joly Belgium / Beveren.
Contact: info@jolytravel.be / Phone +32 (0) 3 7550174.

We organize cycling-sports-holidays all year round on Mallorca!

****Our cyclingsportsholidays are for all cyclist from between 8 to 88 years.

Groupleaders, Mechanics and Masseurs for 2019 Mallorca wanted.
For Mallorca in 2019 we are looking for mechanics.
We also look for groupleaders and masseurs.
Interested? Send an email to: fredrompelberg@planet.nl

Success:
Of course, happy guests are very important to us. At the basis of this is a team of tour guides and mechanics that enjoys enabling this cycling paradise. We are super happy with the current team, many of whom will be back next year! For us, this is the biggest compliment from the team we could wish for! Thanks a lot for all your effort and energy guys!

See Photos below.

Were you our guest on Mallorca?
Take a look at the pictures of the groups with Teamleaders in Mallorca on our website.
By clicking the following link ----> Click here and scroll down > Click the Guestpage.

Of our guests who have been with us on Mallorca, we often get very nice reactions, here are some of these reactions:

1. Robben Van Der Ham from Germany.
Hello Fred and Rick, my daughter received the bike and tested already, se is very satisfied.
It fits perfectly and it has the exact correct frame size.
We are all happy. Thank you.
Until next time on Mallorca.
Greeting Robben Van Der Ham from Germany.

2. Niek Heijnen from Amsterdam, Netherlands.
Through this mail I want you to know that I was very pleased with you in Mallorca.
Thanks for all the good welcome and thanks also to the great group leaders.
They were in excellent shape in all sides and very good for the guests.
Also thanks to Tiny and Letizia for the help.
Regards, Niek Heijnen from Amsterdam, Netherlands.

Robben and Niek.
Thanks for the positive feedbacks!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2018 + 2019

We are on Mallorca in the summer period from 20 June to 13 September 2018!

In the autumn of 2018 we are from September 14th till October 28th in Mallorca!

We are on Mallorca in the spring of 2019 from February 1st till June 16th

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
  Our bicycle-team on Mallorca in September and October 2018 with many guests, guests who were very happy with this team with in the picture:
Jules Vandeweyer, Jan Steensma, Dieter Birkenstock, Jetse Scholma, Felix Verhoeven, Marc Michaux, Xavier Vanhaeren, Galin Dimitrov, Petia Tonozlieva, Tiny Rompelberg, Mare and Lieuwe Scholma, Fred 268 km, Letizia Rompelberg, Ynze Scholma and Carien Verheye.

Photo by: Isidro from reception hotel Playa de Palma Suites & Spa.
 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

 

In the picture:
Our whole Fred Rompelberg Bicycle-Team on Mallorca.
The Fred Rompelberg Team, who gave an excellent service to our guests on Mallorca this year.

Thank you and good luck everybody!

Photo by: Johan Van Den Broeck.

 
  Picture 2: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 3: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

 

Nostalgia:

Within the picture:
Lieuwe Scholma, Tiny Rompelberg, Stijn Vullings, Gerd Leers, Fred 268 km, Dries van Agt, Carla Smit, Jos Benders, Wencke Vullings, Letizia and Mare Rompelberg, Theo Smit, Jetse and Ynze Scholma.

Photo by: Wouter Roosenboom.

 
  Picture 4: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

 

NOSTALIGA.
In the picture:
Tiziana and Letizia and Anja Rompelberg, during the wedding of Letizia Rompelberg and Jetse Scholma.

Photo by: Dominique Bartoli.

 
  Picture 5: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

 

A very nice dinner with the directors of the Grupotel Hotels: Taurus Park, Orient and Playa de Palma Suites & Spa with in the picture:
Jetse Scholma, Fred 268 km, Alex Alzamora, José Luis Bejar, Simone Ceypek, Tiny Rompelberg, overall manager Guillermo Cerda and Letizia Rompelberg.

We wish eveybody good luck and a good health.

Photo by: Antonio.

 
  Picture 6: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

 

The Hobby group of our teamleader Felix Verhoeven, ready to go with our hobby cyclists to make a nice tour on Mallorca.

Here in the picture the group with:
Back row F.l.t.r. : Carla Tielen, Gunter Morgenstein, Johan Dubois, Cees Liebrechts, Mia van Leeuwen, Fred 268 km, Sabine de Meyer, Carlos Van de Veire and Rolf Berheide.
Front row F.l.t.r.: Eva Grundner, Ben Rayer, Antoine Buyl, Felix Verhoeven and Frank Thalmann.

Photo by: Tiny Rompelberg.

 
  Picture 7: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

 

Nostalgia:
Our special guests on Mallorca with Fred 268 km!

Within the picture:
Stijn en Wencke Vullings, Gerd Leers, Carla en Theo Smit, Wilma en Theon Kennis, Jos Benders, Fred 268 km, Letizia Rompelberg, Dries van Agt, Tiny Rompelberg and Jetse Scholma.

Photo by: Henk Theuns.

 
  Picture 8: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

  In the picture:
Jos Goyens in the bicycle cellar / workshop that puts our guests very well on the bikes.

Photo by: Tiny Rompelberg.
 
  Picture 9: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

  In the picture:
Director of hotel Taurus Park Alex Alzamora and Fred 268 km in the reception of hotel Taurus Park!

Photo by: Tiny Rompelberg.
 
  Picture 10: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

 

The group of Kilian Kung from Switserland. Kilian comes already many 12 years to us to Mallorca to cycle with his guests on our cycling-paradise Mallorca. Kilian is ready to make a nice tour with his group.

Here in the picture the group with:
Naef Rene, Hasler Peter, Winiger Paul, Kung Kilian, Fred 268 km, Schutz Siliva, Schreck Michael, Hubshmid Fritz, Keller Marcel, Moser Bruno, Steiner Franz, Schefer Roland, Inauen Markus, Raschke Fabian, Scherrer Priska, Letizia Rompelberg Schrech Michel, Teutschann Roland, Kast Martin, Hubmann Heinz and Kistler Peter.

Photo by: Yolanda Muntz and Tiny Rompelberg.

 
  Picture 11: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 12: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 13: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

  Mallorca at its best!

Photo by: Ramona de Roij.
 
  Picture 14: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 15: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 16: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

 

Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.

 
  Picture 17: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.

  Mallorca at its best!

Photo by: Willem de Flart.
 
  Picture 18: Fred Rompelberg 268 km: The many bookings for 2019, there is a 2nd trip to Mallorca raffled among our guests, Fred 268 km.


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE