Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Onze gasten zeggen: Mallorca het ware fietsparadijs! FANTASTISCH.
Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE

Newsletter 03 May 2014
 
 
  NEDERLANDS

Onze gasten zeggen: Mallorca het ware fietsparadijs! FANTASTISCH.

We zijn nu aan de 15e week op Mallorca begonnen. De gasten die terugkeren naar huis zijn allen zeer enthousiast en zijn het er over eens dat het totaalproduct Mallorca, Fred Rompelberg 268 km FORMIDABEL is.

Het is het totaalproduct van de volgende zaken dat Mallorca zo geweldig maakt en resultaat brengt: De vele mogelijkheden om naar Mallorca te vliegen vanuit de hele wereld, ja zelfs vanuit de Verenigde Staten. Het prachtige fietseiland Mallorca, waar de overheid op inspeelt om de infrastructuur te verbeteren en optimaal te maken, waardoor er vele prachtige routes gefietst kunnen worden. Je kunt er vlak, heuvelachtig en in de bergen fietsen. Het goede weer. De hotels, die renovaties doorvoeren, die ook inspelen op de steeds meer komende wielerliefhebbers en wedstrijdrijders, hun fietskelders, hun geweldige eten. De fietsorganisator met een goed Bicycle Team die met de gasten de vele tochten kunnen fietsen en die van begin tot eind 100 % klaar staan voor de gasten. De nieuwe hoogwaardige fietsen die afgemonteerd zijn met zeer professioneel materiaal. Dit alles maakt Mallorca tot een fietsparadijs en voor de fietsorganisaties tot een groot succes.

Hetgeen uitermate bijzonder, uniek en ongelooflijk is, is het wereldrecord van de 102-jarige Fransman, Robert Marchand, die op 100-jarige leeftijd bijna 25 km reed in 1 uur. 2 jaar later toen hij 102 jaar was, verbeterde Marchand zijn eigen wereldrecord met bijna 2 km. Deze man is niet alleen een bevoorrecht man, maar ook nog super gezond, zowel fysiek als mentaal. Dan mag je spreken van een wereldprestatie. ONGELOOFLIJK, FANTASTISCH, FORMIDABEL.
Deze wereldrecords erkend door de Union Cyclist International.
Dit zou zomaar mijn nieuwe doel kunnen zijn, Fred 268 km: om op 102-jarige leeftijd dit wereldrecord te kunnen verslaan. God weet!
Zie foto beneden.

Tiziana meldt uit Canada dat ze in een uitstekende conditie verkeert en zich prima voelt en begin juli haar 2e babytje mag verwelkomen.
Jael zegt tegen Tiziana: Mama, ik ben er helemaal klaar voor. Het duurt hem te lang voordat het nieuwe babytje het gezin zal uitbreiden.
Moeder Tiziana wist te melden dat Jael een vriendinnetje heeft, maar het vriendinnetje vindt Jael eigenlijk te klein.
Zie foto beneden.

Veelvuldig wereldkampioenen Bart Wellens, Danny de Bie, samen met Tom Meeusen en de hele Fidea ploeg met hun verzorgers Guillaume Vervoort en Linda Depoorter bij ons op Mallorca.
Het gouden koppel Guillaume Vervoort en Linda Depoorter verzorgen het team Fidea als hun eigen kinderen.
Guillaume en Linda nog vele jaren een goede gezondheid toegewenst en dat we jullie nog vele jaren mogen zien op Mallorca.
Zie foto beneden.

De Kilometer Queen van afgelopen week is Digma Heemstra uit Nederland. Gefeliciteerd!
De Kilometer King van afgelopen week is Robrecht Vrancken uit België. Gefeliciteerd!
Zie de foto’s beneden.

13 GRATIS REIZEN, je kunt nog altijd meedoen aan de verloting door je fietsreis te boeken bij Fred Rompelberg 268 km.

Jeanne Gommans die gevallen is en een ernstige blessure aan haar voet heeft opgelopen, is helaas terug moeten gaan naar huis.
Jeanne die de boetiek van de hotels Jade en Playa Golf verzorgde en die ook met de instapgroep prachtige tochten maakte met de fiets over het fietsparadijs.
Jeanne, een spoedig herstel toegewenst.
Zie foto beneden.

We zitten op dit moment met 16,2% meer boekingen t.o.v. vorig jaar. GROOTS. FORMIDABEL.

Hier de link voor het interview Sander Kleikers, Raymond Kerckhoffs en Fred Rompelberg 268 km op TV L1.
Wereldrecord aangevallen: Interview met Fred 268 km, klik hier.

Premier Dries van Agt en Tour de France winnaar Joep Zoetemelk bij ons op Mallorca.
Klik op deze link ------->    Limburgers fietsen met Zoetemelk op Mallorca.

Was u vorig jaar bij ons te gast op Mallorca? Bekijk de groepsfoto's met teamleden Mallorca 2013 op de volgende link. --------------> Klik hier.

Bekijk de foto's beneden.Klik voor de vroegboek prijzen op de volgende link --> Vroegboek prijzen

We zijn op Mallorca van 24 januari tot 8 juni 2014. Mogelijk dat we ook 1, 2 of 3 weken in september of oktober 2014 op Mallorca fietssportvakanties organiseren. De boekingen voor 2014 lopen fantastisch / formidabel. De boekingen voor 2014 lopen fantastisch / formidabel.

Voor vragen neem neem contact.
Fred Rompelberg 268km/h: fredrompelberg@planet.nl
 
Onze reisburo's in uw land: Nederland | België, klik hier
www.fredrompelberg.com
 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Unsere Gästen sagen: Mallorca ist das wirkliche Fahrradparadies! FANTASTISCH.

Wir sind jetzt mit die 15e Woche angefangen. Die Gästen die nach Hause zurück gehen sind Allen sehr begeistert und sind Allen einverstanden mit das das Totalprodukt Mallorca, Fred Rompelberg 268 km, FORMIDABEL ist.

Die folgende Sachen machen das Totalprodukt Mallorca so Großartig und bringen auch das Resultat: Die viele Möglichkeiten um nach Mallorca zu fliegen aus die ganze Welt, ja so gar aus die Vereinigte Staaten. Die wunderschöne Fahrradinsel Mallorca, wobei die Staat dran mit wirkt um die Infrastruktur zu verbessern und optimal zu machen, dadurch können alle Radfahrer viele prächtige Touren radeln.
Mann kann flach, hüglig und in die Bergen radeln. Das gute Wetter. Die Hotels, die die Renovierungen durchführen, die auch Rechnung halten mit die immer mehr kommende Hobby-Radfahrer und Profi-Radfahrer.
Die neue Fahrradkeller die gemacht werden in die Hotels. Das gute Essen.
Die Fahrrad-Veranstelter mit ein gut Bicycle Team die mit die Gästen die viele Touren machen können und die Teammitglieder die auch von Anfang bis Ende 100 % da sind für die Gästen.
Die neue hochwertige Fahrräder die montiert sind mit sehr professionell Material.
Das Alles macht Mallorca ein Fahrrad Paradies und bringt für die Fahrrad-Veranstelter ein groß Erfolg.

Jetzt etwas außerordentlich, einzigartig und unglaublich ist das Weltrekord von den 102-Järige Franzose, Robert Marchand, der mit 100 Jahr fast 25 Km in 1e Stunde mit ein Fahrrad gefahren hat.
2 Jahr später bei 102 Jahr verbesserde Marchand sein eigen Weltrekord mit 2 Km.
Diese Man ist nicht nur bevorrechtigt, aber auch noch super Gesund, sowohl Körperlich als Mental. Dann kann Man sprechen von eine Weltleistung. UNGLAUBLICH, FANTSTISCH, FORMIDABEL.
Diese Weltrekords sind anerkannt durch die Union Cyclist International.
Diese Weltrekord könnte so mein neue Ziel sein können, Fred 268 km: um mit 102 Jahren diese Weltrekord an zu greifen und zu verbessern. Der liebe Herr Got weisst das.  
Sehe Foto unten.

Tiziana meld aus Canada das Sie in einen ausgezeichnete Kondition ist und sich PRIMA fühlt und Anfang Juli Ihre 2e Baby bekommt.
Jael sagt gegen Tiziana: Mama, ich bin ganz fertig für mein neue Bruder oder Schwester. Es dauert Jael zu lange bevor den Baby kommt.
Mutter Tiziana sagt: Jael hat ein neue Freundin, aber die Freundin sagt das Jael zu klein ist.
Sehe Foto unten.

Viele male Weltmeister Bart Wellens, Danny de Bie, zusammen mit Tom Meeusen und die ganze Fidea Mannschaft und Ihre Versorgers Guillaume Vervoort und Linda Depoorter sind auch bei uns auf Mallorca.
Das goldene Paar Guillaume und Linda versorgen das ganze Fidea Team wie Ihre eigene Kindern.
Guillaume und Linda, noch viele gesunde Jahren zu gewünscht und das wir Euch auch noch viele Jahren sehen mögen auf Mallorca.
Sehe Foto unten.

Kilometer Queen von abgelaufene Woche ist Digma Heemstra aus die Niederlanden. Gratuliere Digma!
Kilometer King ist Robrecht Vrancken aus Belgien. Gratuliere Robrecht!
Sehe die Fotos unten.

13 GRATIS REISEN, Sie können noch immer mitmachen an die Verlosung von diese 13 Reisen durch Ihre Fahrradreise zu buchen bei Fred 268 km.

Jeanne Gommans die gestürzt ist und schwer verletzt ist an Ihr Fuß, ist leider zurück nach Hause gehen müssen.
Jeanne die den Boutique von die Hotels Jade und Playa Golf macht und die auch mit die Einsteiggruppe wunderschöne Touren macht mit das Fahrrad über das Radparadies.
Jeanne, wir wünschen dich eine gute Gesundung.
Sehe Foto unten.

Die Buchungen sind 16,2 % mehr wie voriges Jahr. GROSSARTIG. FORMIDABLE.

Hier den Link für das interview Sander Kleikers, Raymond Kerckhoffs und Fred Rompelberg 268 km auf TV L1.
Welt Rekord angegriffen: Interview mit Fred 268 km, Klicken hier.

Erste Minister Dries van Agt und Tour de France Gewinner Joop Zoetemelk bei uns auf Mallorca.
Klicke auf diese Link ----------------------> Limburgers fietsen met Zoetemelk op Mallorca.

Waren Sie letztes Jahr unsere Gäst auf Mallorca? Sehe die Fotos von die Gruppen mit Teamleaders Mallorca 2013 durch auf dem folgendem Link zu klicken. ----> Klicke hier.

Sehe Fotos unten.Klicken Sie für die Frühbuch Preisen auf den folgenden Link --> Frühbucher-Preise

Wir sind auf Mallorca von 24. Januar bis 8. Juni 2014. Es ist möglich dass wir auch 1, 2 oder 3 Wochen Radsporturlaub auf Mallorca organiseren in September / Oktober 2014. Die Buchungen für 2014 sind fantastisch / formidabel.


Für weitere Informationen kontaktieren Sie
Fred Rompelberg 268km/h: fredrompelberg@planet.nl

Unsere Reisebüros für DE, hier klicken
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX, hier klicken
www.fredrompelberg.com
 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Our guests say: Mallorca the true cycling paradise! FANTASTIC.

Week 15 on Mallorca has started. The guests that return back home from their holidays on Mallorca are all very enthusiastic and agree that the total package Mallorca, Fred Rompelberg 268 km is AMAZING.
It is the complete package composed of the following things things that makes Mallorca so great and gives this result: The many possibilities to fly to Mallorca from all over the world, even from the United States of America. The beautiful cycling island Mallorca, where the government is improving the infrastructure and optimizing it, resulting in many beautiful cycling routes on the isle. There are flat, hilly and mountain routes to cycle. The great weather. The hotels, which have renovated and renewed, also anticipate to the more and more cycling lovers and professionals, their bicycle cellars, their delicious food. The cycling trip organizer with a great Bicycle Team that cycles the many tours with our guests and is there for our guests 24/7 to give them the best holidays. The bicycles of high quality, made of the best professional material. All of this makes Mallorca a true cycling paradise and the organization a great success.

Amazing: the extremely special, unique and oncredible world record of a 102 years old frenchman , Robert Marchand. At 100 years old he rode almost 25 kilometers in 1 hour. Now, 2 years later, at the age of 102, he broke his own record with almost 2 kilometers. This man is not only privileged, but also super healthy, physically as well as mentally. A true world achievement. INCREDIBLE, FANTASTIC, FORMIDABLE.
These world records are licensed by the Union Cyclist International.
This might even be my new goal, Fred 268 km: to beat this record at the age of 102. God knows!
Take a look at the picture below.

Tiziana, in Canada, is in excellent health and feels great, expecting her second child this July.
Jael says to Tiziana: "Mommy, I'm very ready for my new brother/sister." He cannot wait till the newest member of the family arrives.
Mother Tiziana also told us that Jael has a girlfriend, but in fact, she finds him a little too short.
Take a look at the picture below.

Many times world champion Bart Wellens, Danny de Bie, together with Tom Meeusen and the whole Fidea team with their coaches Guillaume Vervoort and Linda Depoorter with us on Mallorca.
The golden couple Guillaume Vervoort and Linda Depoorter take care of the Fidea team as if it were their own child.
Guillaume and Linda, we wish you many more years in good health and hope to see you again many times on Mallorca.
Take a look at the picture below.

Kilometer Queen of last week is Digma Heemstra from the Netherlands. Congratulations!
Kilometer King from last week is Robrecht Vrancken from Belguim. Congratulations!
Take a look at the pictures below.

14 FREE TRIPS, you can still take part in the lottery by booking your cycling holidays with Fred Rompelberg 268 km.

Jeanne Gommans, who recently fell and seriously injured her foot, was forced to go back home early.
Jeanne took care of the boutique in the hotels Jade and Playa Golf and toured around the island with the entry group.
Jeanne, we wish you a good and fast recovery.
Take a look at the picture below.

The bookings are 16,2% more than last year. GREAT. FORMIDABLE.

This is the link to the interview with Sander Kleikers, Raymond Kerckhoffs and Fred Rompelberg 268 km on TV L1.
World Record being attacked: Interview with Fred 268 km, click here.

Prime Minister Dries van Agt and Tour de France winner Joep Zoetemelk with us on Mallorca.
Click on this link ------->    Limburgers fietsen met Zoetemelk op Mallorca.

Were you one of our guests last season? Take a look at the pictures of the groups with team members Mallorca 2013 by clicking the following link. ----> Click here.

Take a look at the pictures below.Click for the Early booking prices on the following on this link --> Early Bird prices

We will be on Mallorca from the 24th of January untill the 8th of June 2014. Possibly, we will be on Mallorca organizing cycling holidays for 1, 2 or 3 weeks in September or October 2014 as well. We already recieved a lot of reservations for 2014. This is fantastic / formidable.

For more information, please contact:
Fred Rompelberg 268km/h: fredrompelberg@planet.nl

For the travel agencies in your country:: UK / USA / etc., click here
www.fredrompelberg.com
 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
 

Worldrecordholder 102 years old Robert Marchand after his world record. GREAT.
Source: Gazet van Antwerpen, foto AFP.

 
   
 

Tiziana in a great condition with her son Jael and his friend Sharon.
Sharon says: Jael is too short for me. Sharon knows what she wants.

 
   
 

Jeanne Gommans on the picture, before her fall with the entry group, with the ladies Irene Kets, Lioy Fassaert and José Gouwenberg.

 
   
 

On the picture world champions Bart Wellens, Danny de Bie and coming man Tom Meeusen of the professional cycling team of Hans van Kasteren, Fidea, with Guillaume Vervoort, Linda Depoorter, the mechanics and their teammates.

 
   
 

The Kilometer Queen of last week, Digma Heemstra from the Netherlands, who cycled 687 kilometers in 1 week. Congratulations, Digma! On the picture f.l.t.r. Tiny Rompelberg, Jan Poelmans, Digma Heemstra and Werner Kunde.

 
   
 

The Kilometer King of last week, Robrecht Vranken from Belgium, who cycled 821 kilometers in 1 week. Congratulations, Robrecht!
On the picture f.l.t.r.  Tiny Rompelberg, Robrecht Vranken, Wim Hofstede, and Werner Kunde.

 
   
 

Mallorca at its best.