Voorwaarden


• Je oefent de fietssportactiviteiten op Mallorca uit op eigen risico. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de verkeersregels in acht te nemen! Het Rompelberg Cycling Holidays Team is in geen enkel geval verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële gebreken waarmee je geconfronteerd wordt tijdens jouw (sport)activiteiten op Mallorca, ook in het geval als je rijdt in een groep met of zonder gids van het Rompelberg Cycling Holidays Team.

• Een valhelm is verplicht op Mallorca. Het dragen van een helm is dan ook verplicht bij alle fietsactiviteiten die het Rompelberg Cycling Holidays Team organiseert.

• Het Rompelberg Cycling Holidays Team heeft geen aansprakelijkheid voor diensten en aanbiedingen van touroperators of reisbureaus en hun (beloofde) prestaties of de kwaliteitniveaus. Evenmin draagt het Rompelberg Cycling Holidays Team aansprakelijkheid voor de prestaties van de hotels geboekt via het Rompelberg Cycling Holidays Team.

• De afstanden die voor begeleide groepstochten zijn aangegeven en de geplande gemiddelde snelheden zijn een indicatie van het karakter van de rit. Naargelang het profiel van het terrein, het weer en de wensen van de groepsleden kan daar van worden afgeweken.

• De huurder van een gehuurde fiets is verantwoordelijk voor alle defecten als gevolg van onzorgvuldige behandeling, vallen van de fiets, diefstal enz. De fietsverzekering is optioneel bij te boeken en verzekert tegen schade door valpartijen of diefstal uit de fietsenkelder van het Rompelberg Cycling Holidays Team. Wij vragen je met je huurfiets om te gaan alsof het je eigen fiets is.

• Het Rompelberg Cycling Holidays Team neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor alle website-links waarnaar wordt doorverwezen op de website van Rompelberg Cycling Holidays. Dit betreft zowel de vorm als de inhoud ervan, daar wij geen invloed hebben op de vormgeving en voortdurende wijziging ervan.

Website en boekingsvoorwaarden


• De hele inhoud van deze website werd naar eer en geweten samengesteld. Het Rompelberg Cycling Holidays-Team neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, die er ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, ingeslopen kunnen zijn.

• Prijzen zijn onder voorbehoud van technische fouten en kunnen variëren van dag tot dag, hotel of andere accommodatie.

• Ook zijn er verschillen mogelijk in seizoensgebonden prijzen of promotionele prijzen.

Betalingsvoorwaarden voor de reis die u bij ons boekt


  • Na boeking dien je een aanbetaling van 20% van de totale reissom te voldoen. Uiterlijk 30 dagen voor vertrek dient het restantbedrag te zijn voldaan.
  • Rompelberg Cycling Holidays rekent GEEN boekings-, reserverings- of administratiekosten. 

Voorwaarden in het geval van annulering van de reis die je bij ons geboekt heeft


  • In geval van annulering minstens 30 dagen vóór aanvang van de reis zullen we 50% van de reissom vergoeden, exclusief vliegticket.
  • De kosten van het vliegticket worden niet terugbetaald in geval van annulering, zelfs indien wij de vlucht geboekt hebben.
  • In geval van annulering binnen 30 dagen vóór aanvang van de reis zult u niets ontvangen
  • We raden altijd een annuleringsverzekering aan . U kunt een annuleringsverzekering afsluiten met Rompelberg Cycling Holidays.

Toepasselijk recht


1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Maastricht, Limburg Nederland.

Calamiteitenfonds

Rompelberg Cycling Holidays B.V. KvK: 68439865 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

SGR

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) Rompelberg Cycling Holidays B.V. KvK: 68439865 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR- garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
 

ANVR

De ANVR is een van de belangrijkste brancheorganisaties in de reiswereld. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Voor jou dus extra zekerheid als je bij ons boekt.